Są szkolenia PV, które bezrobotni mogą odbyć nieodpłatnie i uzyskać w ten sposób dodatkowe przydatne kwalifikacje.

Data dodania: 2016-03-22

Wyświetleń: 947

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Szkolenia PV otwierają nowe możliwości dla bezrobotnych

Oglądając wykres Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczącego stopy bezrobocia w Polsce można mieć cichą nadzieję, że może najgorsze już minęło. W ciągu dwóch ostatnich lat, tzn. od lutego 2013r. bezrobocie spadło z 14,40% do 10,30%. Zważywszy, że dane dotyczą miesięcy zimowych nie wynikają one raczej z prac sezonowych, takich jak np. zbieranie płodów rolnych czy obsługa turystów w miejscowościach wypoczynkowych. Chociaż dane GUS pokazują tendencję spadkową, to jednak wciąż wiele osób bezskutecznie szuka pracy. Tym bardziej, że nawet jak pojawiają się jakieś oferty, to zwykle większe szanse na zatrudnienie mają osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku i koniecznie młode, (co już stanowi pewną sprzeczność).

Cóż, zatem można zrobić, aby uniknąć tych nielogicznych wymagań i nie zostać na zawsze petentem Urzędu Pracy?

Nowe możliwości dla bezrobotnych otwierają szkolenia PV, to znaczy takie, które przygotowują pracowników do różnorodnych zajęć związanych z obsługą dość nowej branży gospodarki, jaką jest fotowoltaika (PV), czyli wytwarzanie energii elektrycznej poprzez wykorzystanie promieniowania słonecznego.

Aby to było możliwe, potrzebna jest dość rozległa wiedza, którą można zdobyć na szkoleniach PV.  Przy czym nie musi być to wyłącznie wiedza bezpośrednio związana z obsługą technicznej strony zagadnienia, czyli np. z projektowaniem instalacji PV, wdrażaniem projektu w życie (praca dla certyfikowanego instalatora), czy konserwacją istniejących instalacji.  

Mogą to być również zajęcia związane z całą „nadbudową” obsługującą Odnawialne Źródła Energii (OZE) i związane z tym przepisy. Bankowcy powinni wiedzieć, kto i na jakich zasadach może otrzymać dofinansowanie, ubezpieczyciele – jak ubezpieczyć cały proces tworzenia instalacji i jego funkcjonowanie, inwestorzy – w co warto zainwestować w ramach OZE i jaka jest stopa zwrotu, a osoby, którym zależy na ochronie środowiska mogą propagować produkcję energii z wykorzystaniem ogniw słonecznych.

Wybierając szkolenia PV należy decydować się głównie na te, które są organizowane przez jednostki szkoleniowe posiadające akredytację Urzędu Dozoru Technicznego. Jeśli dodatkowo ośrodek szkoleniowy jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, to może prowadzić dla osób bezrobotnych szkolenia bezpłatne, bo finansowane są one wówczas z budżetu państwa.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
-1 Ocena