Audyt elektrowni fotwoltaicznej to coś zupełnie innego niż jej pomiary. Przeczytaj, jakie są między nimi różnice.

Data dodania: 2016-07-25

Wyświetleń: 682

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Audyty a pomiary elektrowni fotowoltaicznej: co jest bardziej skuteczne

Korzystanie z energii elektrycznej, to właściwie rzecz nieodzowna w dzisiejszych czasach. Niewiele jest bowiem urządzeń, które byłyby napędzane siłą mięśni, jak to często zdarzało się w zamierzchłej przeszłości.

Jeśli jeszcze można wyobrazić sobie zrezygnowanie z niektórych urządzeń mechanicznych zasilanych prądem np. kosa zamiast kosiarki elektrycznej, to cała współczesna elektronika (komputery, telewizory itp.) bez dostępu do prądu jest bezużyteczna, bo baterie  mają ograniczoną pojemność.

Koszty energii elektrycznej opartej na węglu niestety wciąż rosną i powodują uzależnienie od jej dostawców, czyli elektrowni. Zatem wraz z rozwojem fotowoltaiki i ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) rośnie zainteresowanie możliwością pozyskiwania tańszej energii powstałej z zamiany światła słonecznego na prąd elektryczny.

Można przypuszczać, że jeśli światło słoneczne jest za darmo, to pochodząca z tego źródła energia  powinna znacznie obniżyć wysokość kosztów wynikających z używania prądu.

Niestety, aby zamienić światło słoneczne na energię elektryczną konieczne jest najpierw zainwestowanie w instalację PV, która jest dosyć droga. Aby móc ocenić, czy tego typu przedsięwzięcie będzie miało sens ekonomiczny, sporządza się audyty energetyczne PV.

Pod tym hasłem kryje się dość rozbudowana dokumentacja, sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie do tego uprawnienia, a polegająca na porównaniu stanu aktualnego wybranego obiektu (domu, szkoły i innych) pod kątem korzystania z energii elektrycznej a przypuszczalnymi korzyściami wynikającymi z zastąpienia tradycyjnego dostawcy prądu energią słoneczną (zwykle tylko w części zapotrzebowania).

Oprócz audytów energetycznych PV sporządzanych np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną , czasami sporządzane są też audyty energetyczne istniejących już elektrowni słonecznych, po jakimś czasie od ich uruchomienia. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę, czy zakładany na etapie wstępnym efekt ekonomiczny został osiągnięty. Ze względu na wymogi formalne dotyczące uprawnień audytorskich i związane z tym koszty, sporządza się je rzadko.

O wiele większe znaczenie mają bieżące pomiary działania elektrowni/instalacji fotowoltaicznej, szczególnie w formie monitoringu. Pozwalają one na bieżąco wykrywać i usuwać wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości wpływające negatywnie na wydajność pracy obiektu. W konsekwencji wynik pomiarów instalacji fotowoltaicznej może wygenerować znaczne oszczędności wynikające z wyeliminowania błędów czy nieprawidłowości ustalonych w wyniku przeprowadzonych pomiarów.
 

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena