0
głosów
- +

Stowarzyszenie FSE - Football Supporters Europe artykuł jest promowany

Autor:

Aktualizacja: 17.11.2015


Kategoria: Sport / Zespołowe


Artykuł
 • 0 głosów dodatnich
 • 0 głosów ujemnych
 • 938 razy czytane
 • 1 przedrukowany
 • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
 • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
Stowarzyszenie FSE - Football Supporters Europe

Stowarzyszenie Europejskich Kibiców Piłki Nożnej (Football Supporters Europe)to największe nienastawione na jakikolwiek zysk stowarzyszenie kibiców piłki nożnej, zrzeszające formalne i nieformalne grupy kibicowskie i ich członków z całej Europy.


Organizacja FSE i jej członkowie wspierają wszelkie działania i inicjatywy kibicowskie na kontynencie, jednocześnie potępiając wszelkiego rodzaju dyskryminacje i przemoc. Próżno szukać wielu wiadomości w języku polskim odnośnie tej organizacji. Znajdziemy jedynie trochę artykułów wspominających o tej organizacji i ewentualnie kilka stron, gdzie w dużym skrócie napisano o niej słów kilka. Postanowiłem zająć się głębiej tym tematem i przeczesać dokładnie ich stronę i Internet, czego efektem jest ten wyczerpujący tekst.

 

Stowarzyszenie FSE - historia

Historii powstania organizacji Football Supporters Europe trzeba doszukiwać się na pierwszym Europejskim Kongresie Kibiców Piłkarskich (EFFC), który odbył się w Londynie w 2008 roku. Organizacja FSE istnieje dokładnie od lipca 2008 roku. Kongres odbył się na stadionie Arsenalu Londyn - The Emirates Stadium. Na wspomnianym kongresie padły pierwsze wzmianki o powstaniu takiego stowarzyszenia, by już rok później na drugim kongresie EFFC, organizacja FSE została oficjalnie zatwierdzona przez UEFA jako partner do dialogu w sprawach związanych z kibicami. Te najważniejsze decyzje zapadły na wspomnianym drugim kongresie kibiców, który zorganizowano w Hamburgu i gdzie odbyły się między innymi warsztaty i prezentacje odnośnie takich tematów jak: walka z dyskryminacją, działania policji, ceny biletów czy komercjalizacja piłki nożnej.

Wspólna inicjatywa nowo powstałej organizacji FSE zakładała członkostwo w jej strukturach dla kibiców indywidualnych, a także zorganizowanych grup kibicowskich na szczeblu lokalnym i krajowym. Władzę w stowarzyszeniu miały sprawować osoby wybrane w demokratycznych wyborach. Komitet FSE składa się z członków wybieranych w corocznym głosowaniu zorganizowanym podczas Europejskiego Kongresu Kibiców Piłkarskich, reprezentantów z Hamburskiego biura koordynacyjnego i przedstawicieli wybranych działów z organizacji, odpowiedzialnych za różnego rodzaju kwestie jak na przykład dział prawny czy dział kibiców niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie FSE - preambuła statutu.

Jak każde stowarzyszenie tak i FSE ma swoje cele i założenia statutowe. W pełnym dokumencie "The FSE Statutes" (link do tekstu) - znajduje się oprócz przedmowy, 14 głównych punktów określających działalność stowarzyszenia. Każdy z tych punktów jest dodatkowo rozwinięty i wzbogacony o szczegółowe informacje. Statut jest swego rodzaju "konstytucją" każdej organizacji typu stowarzyszenie i w tym przypadku jego przestudiowanie dało mi największy obraz działalności całej organizacji FSE.

Już w samej przedmowie do statutu (preambuła) jest mowa, że działania w zakresie sukcesu piłki nożnej w znaczeniu globalnym jest zależne od ukształtowania i zaangażowania zwolenników tej dyscypliny ("The work of FSE is based upon the understanding that the success of football as a global (spectator) sport is decisively shaped by the involvement of and the contribution made by supporters."). To jasno pokazuje, że sport, piłka nożna jest zależna od kibiców - bo jest po prostu dla nich i nikt nie powinien podważać tego stwierdzenia. Inna sprawa, że świat codzienny jest zdeterminowany przez pieniądze i coraz częściej to one stają się głównym aktorem futbolu, wyprzedzając piłkarzy, kibiców i widowiska sportowe.

W dalszej części preambuły futbol jest określony jak część kultury, a zmieniający się obraz świata i komercjalizacja tej dyscypliny, powoduje coraz większe napięcia między klubami i organizacjami, nie jako próbując pozostawić kibiców jako głuchoniemych widzów dyscypliny, wokół której narastają wykluczenia, rasizm i przemoc. Podkreślono więc sytuację, w której kibice mający równorzędny głos w dialogu pomiędzy wszystkimi stronami i biorący udział w procesach decyzyjnych sprawiają, że poprawie ulega atmosfera, zmniejszają się powstałe problemy, rośnie świadomość kibiców i ich zaangażowanie w piłkę nożną i jedność, a nie wykluczenia.

Organizacja FSE swoją działalność statutową opiera na kilku podstawowych zasadach. Jedną z najważniejszych jest brak jakichkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznania religijne, wiek, orientację seksualną czy niepełnosprawność. Piłka nożna jest dla wszystkich i ja się pod tym całkowicie podpisuję. Dalej jest mowa o zasadzie wszelkiego rodzaju przemocy w piłce nożnej, zarówno tej fizycznej jak i psychicznej, a także pozytywnego odbioru piłki nożnej w imię dobrych zasad i wartości, a także w duchu zasady fair-play.

Piłka nożna i jej sukces wykraczają poza granice poszczególnych krajów, dlatego tak ważne są międzynarodowe porozumienia w zakresie wymiany doświadczeń, wspólnych przedsięwzięć, przekazywania dobrych wartości, wspólnej walki przy rozwiązywaniu problemów występujących w futbolu czy promocji piłki nożnej w życiu społecznym. - No bo faktycznie, piłka nożna to kultura, sposób wychowania, sposób życia, zarobku, pasja i emocje. Wszelkiego rodzaju próby wykluczenia przez poglądy niefrasobliwych i skrajnych jednostek, powinny być rozwiązywane i zwalczane w skali makro, w skali całej Europy i świata!

To tylko wstęp do założeń statutu, jednak bardzo wiele wyjaśniający. Trochę ideologiczny ale to właśnie o idee i wartości chodzi, a przede wszystkim o wspólne działania. W dalszej części będzie mowa o wspomnianych 14 punktach statutowych, jednak nie będę ich opisywał jeden po drugim, a omówię najważniejsze założenia statutu Stowarzyszenia Football Supporters Europe.

 

Stowarzyszenie FSE - założenia statutu organizacji.

Stowarzyszenie FSE jest legalnie działającą organizacją typu non-profit z siedzibą w Hamburgu, a jej pełna nazwa brzmi "Football Supporters Europe". Początek statutu dość oficjalnie, tak jak kolejny punkt mówiący o zależnościach podatkowych. Jako stowarzyszenie zarejestrowane w Niemczech podlega pod tamtejsze przepisy podatkowe, a ponieważ jest organizacją non-profit - ma odpowiednie dla niemieckich przepisów zwolnienia podatkowe. Jako stowarzyszenie, wszelkiego rodzaju środki finansowe są wykorzystywane wyłącznie do realizacji celów statutowych i osoby pracujące nie mogą wykorzystywać stowarzyszenia dla celów zarobkowych - czyli podobnie jak Polskie Stowarzyszenia.

Dopiero w kolejnym punkcie statutu Stowarzyszenia FSE, mowa jest o dokładnych założeniach i celach działalności tej organizacji - czyli to co mnie interesuję najbardziej. Punkt wyszczególnia 8 podpunktów odnoszących się do różnych, aczkolwiek powiązanych ze sobą celów i zasad funkcjonowania Stowarzyszenia.

 1. Stworzenie demokratycznej i reprezentatywnej organizacji zrzeszającej kibiców z całego kontynentu europejskiego, w celu reprezentacji ich interesów na arenie międzynarodowej, wymiany kulturowej pomiędzy organizacjami i wspólnej współpracy z organizacjami piłkarskimi (np. UEFA) w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia. -Ogólny zarys charakteru tworzenia organizacji i kierunku jej działania. Taki bym powiedział "standardzik".
 2. Przekazywanie dobrych praktyk, procesów edukacyjnych i wartości takich jak: tolerancja, przeciwdziałanie dyskryminacji i odrzucanie przemocy, skierowane do młodych kibiców, a także ich samoorganizacja w zakresie działalności jako kibic indywidualny i zrzeszony w organizacji. -Oczywiście w punkcie nie chodzi tylko o kibiców nieletnich, ale także o tych którzy chcą aktywnie działać w kręgach kibicowskich, aby kierowali się wyższymi wartościami w swoich działaniach.
 3. Stowarzyszeni podaje jako swój cel organizację warsztatów, spotkań, prelekcji, seminariów zarówno dla kibiców jak i organizacji i organów piłkarskich w całej Europie. Celem tych spotkań ma być dzielenie się wiedzą w zakresie funkcjonowania organizacji sportowych czy kibicowskich, współdziałaniu klubów i kibiców, dzielenia się zwyczajami i kulturą sportową z różnych krajów. - I fajnie, bo nie ma tylko "suchej" promocji poprzez hasła ale jest nastawienie na praktykę i dzielenie się wiedzą.
 4. Tworzenie i zarządzanie "ambasadami kibiców" na wielkich turniejach piłkarskich pokroju Mistrzostw Europy. Takie ambasady mają pomagać kibicom we wszelkich sprawach, od ochrony ich praw wdan ym kraju, poprzez zapobieganie dyskryminacjom i przemocy, po pomoc w codziennych sprawach po przyjeździe kibica do miasta. - W Polsce na Euro 2012 też były tworzone takie ambasady, które służyły swoją pomocą kibicom przyjezdnym.
 5. Wspieranie i wymiana doświadczeń organizacyjno-kulturowych pomiędzy organizacjami kibicowskimi pochodzącymi z różnych krajach, o różnych kulturach i obyczajach oraz wspieranie inicjatyw tych grup. - Różnice kulturowo-obyczajowe to jedna z istotnych różnic w grupach kibicowskich i nie zawsze wiadomo jak w danym kraju zachowują się te zorganizowane grupy. Stowarzyszenie chce propagować tą wiedzę, także za pośrednictwem Internetu.
 6. Działalność edukacyjna z wykorzystaniem piłki nożnej do przekazu tolerancyjnych wartości, zasad fair-play i równości płci, jednocześnie wykluczając wartości negatywne takie jak rasizm, antysemityzm, seksizm czy homofobia. -No tutaj niem a szczególnego zaskoczenia. Postulat walki z tym co w piłce nożnej jest obecne od wielu lat i dopiero stopniowo z niej wypierane.
 7. Promocja i publikacja materiałów z działalności i obecności Stowarzyszenia FSE w futbolu, a także organizacji i stowarzyszeń z innych krajów. - Bardzo fajny punkt, bo jak w jednym kraju powstanie znakomita inicjatywa ze strony kibiców to jest szansa, że usłyszą o niej także w innych krajach i być może też ten pomysł wykorzystają.
 8. Stworzenie bogatego zbioru materiałów dydaktycznych dla członków stowarzyszenia z zakresu działalności i zarządzania organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi, współdziałania z klubami, a także dotyczącymi przepisów prawnych związanych z kibicami i ich działalnością. - Dość konkretny punkt, który w raz z biegiem lat będzie coraz mocniej wykorzystywany. Każdy kolejny kongres, każdy kolejny turniej, każda wspólna inicjatywa - będą poszerzać bibliotekę dydaktyczną tej organizacji i tworzyć całkiem pokaźną kolekcję zbiorów z doświadczeń międzynarodowych.

To chyba te najważniejsze informacje statutowe, odnoszące się stricte do ogólnych założeń działalności Stowarzyszenie FSE. W dalszej części dowiedzieć się można odnośnie członkostwa w organizacji. Należeć do Niej może każdy kibic czy zorganizowana organizacja lub stowarzyszenie związane z kibicami piłki nożnej, propagujące zasady określone w statucie FSE i je aktywnie wspierając, jednocześnie pochodząc z krajów Europy zrzeszonych w piłkarskiej organizacji UEFA. Członkowie są przyjmowanie na podstawie pisemnych zgłoszeń, w każdej chwili mogą zrezygnować z uczestnictwa w stowarzyszeniu, a za nie przestrzeganie celów statutowych - możliwe jest wykreślenie z członkostwa. Wszyscy należący do Stowarzyszenia FSE mają obowiązek przestrzegania statutowych założeń działalności organizacji, nie mogą działać na jej szkodę i powinni ją promować. Będąc w organizacji mają prawa do uczestnictwa w spotkaniach i seminariach, a także korzystania z usług doradztwa i dostęp do różnego rodzaju publikacji. - Z jednej strony jest to organizacja do której wydaje się, że dość łatwo można przystąpić. Z drugiej strony jednak, nie wszystko jest dostępne dla "osób z zewnątrz", wiadomo - know-how się ceni.

Na drugiej stronie działania FSE, kongres EFFC i wydziały FSE - czytaj dalej...

Komitet FSE

Dalej w statucie jest trochę o strukturach organizacyjnych stowarzyszenia. Głównym zarządcą jest Komitet FSE, wybierany poprzez demokratyczne głosowanie członków stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu. Głos ma każdy członek stowarzyszenia i są to głosy ważone względem poziomu organizacji. Zwykli członkowie mają siłę głosu równą jeden, a już organizacja działająca w skali całego kraju z którego pochodzi - może mieć nawet siłę 10 głosów na osobę/przedstawiciela.

Komitet FSE składa się z:

 • 8 wybranych przez demokratyczne gosowanie osób,
 • przedstawiciela Zespołu Koordynacyjnego FSE,
 • szefów poszczególnych działów zajmujących się wybranymi sferami.

Komitet FSE jest wybierany na okres jednej kadencji (wyboru są co roku), aż do momentu wyboru nowego komitetu. Warto podkreślić, że członkowie mogą ubiegać się o reelekcję. Skład rządzący regularnie się zmienia i jest multinarodowy. Obecnie znajduje się tam 8 osób wybieranych w głosowaniu, a także 3 persony mianowane na poszczególne stanowiska i odgórnie znajdujące się w komitecie sprawującym władzę nad stowarzyszeniem.

Wśród 8 osób wybieranych w głosowaniu (stan na październik 2015) są:

I wspomniane 3 osoby zajmujące stanowiska poprzez nominację, a nie głosowanie:

Ciekawostka. W 2011 roku do zarządu FSE została powołana polka -Joanna Łaska ze Stowarzyszenia Kibiców "Wielki Śląsk". Reprezentantka polskich kibiców zajęła 4 miejsce wśród kandydujących osób. Jej program dotyczył dalszej pracy nad Ambasadami Kibiców i płynących z ich korzyści, a także wymianę poglądów i doświadczeń zdobytych po organizacji Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, a także współpracę pomiędzy polskimi i ukraińskimi stowarzyszeniami kibiców z organizacją FSE. Wszystko było powiązane z organizacją Mistrzostw Europy w naszym kraju i u ukraińskich sąsiadów. Wspomniane Ambasady Kibiców znajdowały się w miastach w których odbywały się mecze turnieju, a służyć miały pomocy kibicom przyjezdnym przez ludzi z tego środowiska. (źródło: http://igol.pl/inne/joanna-laska-czlonkiem-zarzadu-fse/). Więcej o Ambasadach Kibiców na Euro w dalszej części tekstu.

Dalsze założenia w statucie to zbieranina formalnych spraw typu obowiązki Komitetu FSE dotyczące planów, budżetów, form głosowania i innych spraw czysto organizacyjnych, skierowanych do sprawnego funkcjonowania organizacji.

Wydziały FSE

Stowarzyszenie FSE posiada 2 wyspecjalizowane wydziały: Zwalczania Dyskryminacji i Ambasady Kibiców. Wydział Zwalczania Dyskryminacji (link do strony) powstał w 2013 roku i cel jego działania jest właściwie wyjaśniony w samej nazwie. Wspólne działania przeciwko dyskryminacji są zarówno zapisane w statucie jak i mocno promowane przy wszelkiego rodzaju spotkaniach i imprezach takich jak turnieje piłkarskie.

Wydział Ambasady Kibiców

Ambasady Kibiców mają na celu pomoc przyjezdnym kibicom na turniej piłkarski, a udzielać jej będą odpowiednio przeszkolone osoby z tego środowiska. Pomoc dotyczyć może zarówno dojazdu na stadion, co zrobić w przypadku zgubienia dokumentów czy gdzie uzyskać pomoc medyczną itd. Doświadczenie z innych imprez o podobnym charakterze czy rozmiarach pokazało, że kibice znacznie bardziej ufają osobom ze swojego środowiska i uznają ich informacje za cenniejsze, są też w stosunku do nich bardziej ufni.

Ambasady na turniejach z założenia mają być stacjonarne - w miastach w których odbywają się spotkania turnieju i mobilne, składające się z osób z danego kraju, którego reprezentacja rozgrywa w danym mieście spotkanie i której kibice pojawią się w tym mieście. W ambasadach mają pracować wyłącznie przeszkolone osoby, posiadające stały kontakt z organizatorami. Do środków pomocniczych ambasad mają należeć: całodobowa infolinia dla kibiców, wielojęzyczna strona internetowa, przewodniki kibiców i językach narodowych uczestniczących krajów. Ambasady są finansowane w dwojaki sposób: stacjonarne przez miasta gospodarzy, a mobilne ze środków pochodzących od UEFA, nad którymi czuwa organizacja FSE.

Tego typu ambasady kibiców były również utworzone w Polsce podczas Euro 2012 i sprawdziły się znakomicie podczas turnieju, udzielając wielu cennych informacji przyjezdnym kibicom.

EFFC - Kongres Europejskich Kibiców Piłki Nożnej

Raz do roku w różnych miastach Europy odbywa się EFFC (European Football Fans Congress), którego organizatorem jest Stowarzyszenie FSE. W tym roku odbył się on we wrześniu w Belfaście, gdzie uczestniczyło ponad 250 osób z 30 różnych krajów i był to już 8 kongres EFFC. Sama idea kongresu ma na celu poruszanie wszelkiego rodzaju spraw i problemów związanych z piłką nożną w Europie, w tym roku poruszano sprawy kar masowych, dyskryminacji, zakazów stadionowych czy Euro 2016, a przede wszystkim ogarniętej problemami korupcyjnymi federacji FIFA.

EFFC ma na celu większy udział kibiców, których przedstawicielami jest właśnie FSE, w sprawach dotyczących piłki nożnej na całym kontynencie. Sama UEFA również popiera zarówno organizację FSE jak i cały kongres EFFC w swej formie, jako jasny sygnał od kibiców piłkarskich i ich chęć w rozwoju tej dyscypliny sportowej od innej strony. I dobrze że tak się dzieje, że są aktywni ludzie którzy chętnie działają we wspólnym interesie.

Akcje FSE

Jedną z akcji stowarzyszenia FSE jest pozyskiwanie funduszy do dalszej działalności. Z tego tytułu stowarzyszenie posiada sklep z którego zyski przekazywane są na działania prowadzone przez organizację. Są to informacje podane na stronie internetowej FSE, a ofertę w sklepu w wersji tłumaczonej można znaleźć tutaj - sklep FSE - link. Raczej oferta sklepu obecnie nie należy do bogatych ale tutaj chyba chodzi o inicjatywę a nie o realny handel. Chociaż żeby zbierać środki poprzez sprzedaż gadżetów i koszulek piłkarskich to jednak z handlowego punktu widzenia - trzeba mieć czym handlować. No cóż, mnie sklep nie zachwycił...

Inną akcją jest Kampania Fan Shirt, od 2014 roku to już druga edycja tej kampanii polegającej na pomocy ludziom z krajów objętych biedą i konfliktami zbrojnymi. Akcja polega na gromadzeniu wszelkiego rodzaju ubrań i finansowych dotacji od piłkarskich kibiców, przekazywanych bezpośrednio do stowarzyszenia na pomoc potrzebującym, a także wystawianiu wielu przedmiotów na aukcje z których dochód przeznaczony zostanie właśnie na tę kampanię. Organizacja chce pomagać kibiców w wielu krajach, także tych ogarniętych wojną, którzy również udzielali się w FSE - jak choćby Ukraina. -Niestety na stronie jest bardzo niewiele informacji o tej kampanii, być może już się zakończyła lub nie jest tak mocno promowana...

Najnowszą akcją stowarzyszenia Football Supporters Europe jest akcja zachęcania kibiców do wspólnego wywarcia presji na głównych sponsorach światowej federacji piłkarskiej FIFA. Kampania ta powstała na ostatnim kongresie kibiców EFFC 2015 w Belfaście, gdzie poruszono temat doniesień korupcyjnych w FIFA, niejasnych wyborach Rosji i Kataru na organizatorów Mistrzostw Świata i całego schematu funkcjonowania FIFA. Wspólna inicjatywa ma na celu wywarcie presji na głównych sponsorach, aby ci chcieli wywrzeć presję drastycznych zmian i reform działania światowej federacji piłkarskiej. Wytypowano ośmiu takich sponsorów, z których trzech już głośno wypowiedziało swoje niezadowolenie odnośnie aktualnej działalności federacji i chęci reform. Jak można w tym uczestniczyć? Wystarczy jako zwykły kibic wysłać mail na podane skrzynki pocztowe sponsorów, aby ci zobaczyli jak wiele osób oczekuję reform i przejrzystej działalności FIFA. Na "tej stronie" w wersji tłumaczonej, jest dostępna informacja o tej kampanii i schemat wspomnianego maila, który można wysłać przyłączając się jednocześnie do akcji.

To tyle z mojej strony odnośnie Football Supporters Europe (Stowarzyszenia FSE). Mam nadzieję, że przybliżyłem nieco wszystkim czytelnikom informacje o wspomnianej organizacji i teraz każdy szukający wiedzy o FSE, wiele się z tego tekstu dowie.


Autor: Konrad "Kierownik"

źródła:

 1. http://www.fanseurope.org/en/
 2. http://www.fanseurope.org/en/about-fse.html
 3. http://www.fanseurope.org/en/about-fse/statutes.html
 4. http://www.wroclawm.pl/article.php/wroclaw-ambasady-kibicow-docenione

zdjęcie źródło fanseurope.org

Więcej wpisów na blogu piłkarskim CentroStrzał.pl


Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.
Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij