W Tatrach Polskich znanych jest około 800 jaskiń. Stanowi to 70% znanych jaskiń w całych Tatrach.

Data dodania: 2015-06-29

Wyświetleń: 4065

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jaskinie w Tatrach

Korytarze, które zostały w nich zbadane mają długość ok. 130 km. Ponad 750 jaskiń znajduje się w Tatrach Zachodnich a jedynie nieco ponad 30 na terenie Tatr Wysokich. Duża ich część znajduje się w masywie Czerwonych Wierchów i Kominiarskiego Wierchu.  W jednostkach reglowych jaskiń jest znacznie mniej  - ich największe skupisko jest w masywie Hrubego Regla.

Jaskinie w większości powstały w wapieniach i dolomitach mezozoicznych, zwykle w wyniku współdziałania różnych procesów geologicznych, a w skałach krystalicznych – pod wpływem grawitacji i procesów erozyjno – wietrzeniowych.

Położoną najwyżej w Tatrach Polskich jaskinią jest Świnicka Koleba (2250 m), a w Tatrach Zachodnich – Szczelina w Krzesanicy III (2120 m). Najniżej położona jest Jaskinia Jaszczurówka Wodna (915 m). Najdłuższą i najgłębszą jaskinią Tatr jest Jaskinia Wielka Śnieżna. Osiąga ona długość przeszło 22,5 km, deniwelacja 824m. Jest częścią jaskiniowego systemu Lodowego Źródła, do którego należą m.in. Śnieżna Studnia, Ptasia Studnia, Kozia Miętusia. Znanych jest tutaj ponad 70km korytarzy. Warto wspomnieć, że jaskinia Wielka Śnieżna jest największą i najgłębszą jaskinią w Polsce.

W Tatrach Wysokich największą jaskinią jest Studnia w Mnichu. Jej długość to 60m, głębokość 22m.

Wiele jaskiń Czerwonych Wierchów ma rozwinięcie pionowe, występują w nich często pionowe studnie. Najgłębsza z nich znaleziono w Śnieżnej Studni. Miała ona 230 m pionu. Największe korytarze znajdują się w Jaskini Czarnej, której niemal cały główny ciąg na długości ok. 1 km ma kilka metrów szerokości i wysokości. W roku 2002 w Jaskini Małej w Mułowej znaleziono największą komorę jaskiniową. Jej długość wynosi 85m, do 40 m szerokości i 90 m wysokości. Dzięki takim rozmiarom mógłby się w niej zmieścić kościół Mariacki wraz z wieżami. 

Największe jaskiniowe jezioro znajduje się w Ptasiej Studni. Niektóre z jeziorek wprowadzają do syfonów wodnych. Największy ciąg syfonalny, w którym jest najdłuższy syfon wodny, jaki poznano w całych Karpatach (333m tzw. Syfon Warszawiaków), odkryto w Jaskini Kasprowej Niżniej. Najgłębszy syfon znaleziono na dnie Ciasnych Kominów w Jaskini Miętusiej. Kilka jaskiń stanowi podziemną drogę dla potoków powierzchniowych, a wielu innych potoki tworzą się pod ziemią. Dwie największe jaskiniowe rzeki, czyli takie, które powstają pod ziemią, poznano w Wielkiej Śnieżnej i Jaskini Małej w Mułowej.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena