Indeksy giełdowe są wyznacznikami zmian reprezentowanych grup akcji. Są one jednym z podstawowych narzędzi analizy technicznej. Analiza techniczna opiera się bowiem na historii, na przewidywaniu przyszłości na podstawie przeszłości...

Data dodania: 2008-06-10

Wyświetleń: 6779

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Indeksy giełdowe są wyznacznikami zmian reprezentowanych grup akcji. Są one jednym z podstawowych narzędzi analizy technicznej. Analiza techniczna opiera się bowiem na historii, na przewidywaniu przyszłości na podstawie przeszłości, a indeksy, jako swego rodzaju średnie, najlepiej obrazują zachowanie się akcji w danych okresach czasowych. Oczywiście notowania giełdowe historyczne i te bieżące poszczególnych akcji mogą znacznie odbiegać od zachowania indeksów, dlatego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przeglądnięcie zachowania się indeksów nie wystarczy.
Najważniejsze indeksy polskie to: WIG (Warszawski Indeks Giełdowy), WIG20, TechWIG, mWIG40 i sWIG80.
1.WIG jest indeksem, w którego skład wchodzą wszystkie spółki z rynku. Pierwsza jego publikacja miała miejsce 16 kwietnia 1991 roku. Jest to średnia ważona, co oznacza, że udział akcji każdej ze spółek w indeksie zależy od udziału jej kapitalizacji rynkowej w ogólnej kapitalizacji całej giełdy. Udział pojedynczej spółki w WIG-u nie może przekroczyć 10%, a jednego sektora 30% wartości portfela indeksu.
2.Notowania giełdowe największych i najbardziej płynnych 20 spółek obejmuje indeks WIG20. Nazywany jest często indeksem „blue chipów”. W jego składzie nie może znaleźć się więcej niż pięć spółek o podobnym profilu działalności . WIG20 przez wielu analityków traktowany jest jako filar analizy technicznej. Jego popularność wynika także z faktu, iż jest on instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych i opcji. Pierwsza publikacja indeksu miała miejsce 16 kwietnia 1994 roku. Giełda zmienia skład indeksu raz na kwartał podczas tzw. korekty kwartalnej, a raz do roku (w trzeci piątek marca) przeprowadzana jest rewizja generalna.
3.Podobnym w konstrukcji do WIG20 jest indeks TECHWIG. Warunkiem jednak w współtworzeniu tegoż indeksu jest, aby dana spółka należała do sektora zaawansowanych, innowacyjnych technologii.
4.Indeks mWIG40 jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na giełdzie. Do dnia 16 marca 2007 r. indeks nosił nazwę
MIDWIG. Wyznaczenia uczestników indeksu mWIG40 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia (rewizja roczna) oraz kwietnia, lipca i października (korekty kwartalne).
5.Indeks sWIG80 jest obliczany od 31 grudnia 1994 roku i obejmuje notowania giełdowe 80 małych spółek z GPW. Do dnia 16 marca 2007 r. indeks nosił nazwę WIRR i był indeksem dochodowym, obejmującym 1% spółek giełdowych pod względem wartości rynkowej. sWIG80 jest indeksem cenowym i przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie kursy jego uczestników. W indeksie sWIG80 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane na Giełdzie oraz innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro.

Polscy inwestorzy bardzo często w swoich poczynaniach inwestycyjnych biorą pod uwagę nie tylko rodzime indeksy, ale również indeksy światowe. Najpopularniejszymi z nich są niemiecki DAX, brytyjski FTSE 100, francuski CAC 40, japoński NIKKEI 225 oraz amerykańskie DOW JONES, NASDAQ i S&P 500. Indeksy amerykańskie wiodą zdecydowany prym w kreowaniu nastrojów na GPW, dlatego klika słów o nich.
1.Wskaźnik Dow Jones jest najbardziej szanowanym i najpopularniejszym indeksem na świecie. Jest także najstarszym indeksem świata – powstał w roku 1884. Jego specyficzna konstrukcja sprawia, że mimo krytyki, jest najlepszym obrazem wyników stanu amerykańskiej gospodarki.
2.Złożony Indeks Krajowego Systemu Rynkowego NASDAQ składa się z akcji reprezentujących sześć następujących branż: bankowość, finanse, przemysł, ubezpieczenia, transport, użyteczność publiczna. Branże te są uznawane za zwierciadło ogólnego stanu amerykańskiej gospodarki. Notowania giełdowe w systemie NASDAQ obejmują ponad 31000 walorów, co daje największą proporcję reprezentacji amerykańskich akcji.
3.Indeks Standard & Poor 500 (S&P 500) złożony jest z notowanych na giełdzie nowojorskiej i w systemie NASDAQ pięciuset akcji, które reprezentują największy udział wartości rynkowej wszystkich notowanych na tych giełdach akcji. Wskaźnik ten opracowała firma Standard & Poor w 1957 roku. Ze względu na sztywne reguły dokonywania wyboru akcji do indeksu, a także ze względu na fakt uodpornienia na wahania jednego tylko rynku, wskaźnik S&P 500 zyskał niezwykłą popularność wśród analityków i inwestorów giełdowych jako niezwykle przydatne narzędzie analizy technicznej.

Źródło: www.gpw.pl, „Inwestowanie na giełdzie w Polsce i na świecie” E.A. Saenz, Wydawnictwo K.E. Koliber 2005

Licencja: Creative Commons