Na drodze wszystko jest możliwe. Kierowcy są najbardziej tego świadomi - chwila nieuwagi, słabe warunki pogodowe i dochodzi do nieszczęścia. Później samochód często trzeba naprawić. Kto za to zapłaci? Ubezpieczenie AC chroni na wypadek właśnie takich zdarzeń.

Data dodania: 2014-06-08

Wyświetleń: 948

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Autocasco - gdy uszkodzimy samochód

Co oznacza ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC, czyli autocasco jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem samochodu, które chroni przed wydatkami na naprawę uszkodzeń. Mogą to być różne sytuacje - najczęstszą z nich bez wątpienia jest kolizja, lecz uwzględniana jest także szkoda wyrządzona przez nieznanego sprawcę lub kradzież samochodu. To, jakie wydarzenia podlegają ochronie, zależy tylko od oferty ubezpieczyciela i może się różnić w zależności od przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. Ważne jest to, iż w przypadku ubezpieczenia AC nie jest istotne kto był sprawcą - może to być zarówno osoba trzecia, jak i sam ubezpieczony. Jak przebiega likwidacja szkody? Po dokonaniu zgłoszenia o szkodzie zakład ubezpieczeń ocenia wielkość uszkodzeń i na podstawie tego przystępuje do likwidacji szkody. Polega ona na wypłaceniu odszkodowania, zwrocie poniesionych kosztów naprawy albo nawet przeprowadzeniu naprawy we własnym zakresie.

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Wyłączenie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela następuje kiedy ten odmawia likwidacji szkody. Czemu tak się dzieje? W polisie zawarte są zapisy, które wskazują na okoliczności będące podstawą nieuwzględnienia roszczenia. Podpisując umowę zgadzamy się na wszystkie warunki ubezpieczenia, w tym wspomniane wyłączenia. Czytając polisę przed podpisaniem unikniemy przykrej niespodzianki w przyszłości. Do najczęściej stosowanych wyłączeń odpowiedzialności należą następujące przyczyny:

  • kierowca ubezpieczonego auta jest pod wpływem alkoholu lub innych używek,
  • prowadzący pojazd wyrządził szkodę naumyślnie,
  • szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa kierowcy (np. zostawił kluczyki w samochodzie),
  • ubezpieczony samochód okaże się kradziony lub nie posiada ważnych dokumentów czy przeglądów.

Należy pamiętać o tym, że tak samo jak w przypadku zakresu ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności mogą różnić się między sobą. Zawsze decydująca jest podpisana przez nas umowa.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie autocasco?

Wybierając ubezpieczenie AC warto kierować się poniższymi wskazówkami:

  • Dokładnie przeczytaj umowę. Ogólne Warunki Umowy to dokument będący podstawą umowy ubezpieczenia, dlatego koniecznie trzeba go uważnie przeczytać i zrozumieć. Zawiera on wszystkie istotne informacje dotyczące polisy - zakres ochrony, wyłączenia z odpowiedzialności i inne ważne zapisy.
  • Sprawdź znaczenie klauzul ubezpieczeniowych w umowie. Klauzule to nic innego jak zapisy w umowie, wskazujące na różne właściwości ubezpieczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na klauzulę dotyczącą amortyzacji sprzętu i wkładu własnego. Amortyzacją nazywamy pomniejszenie kwoty odszkodowania tłumaczone zużyciem zniszczonych części, które wymagały wymiany. Natomiast wkładem własnym nazywamy procentowe potrącenie wypłaconego odszkodowania uzasadnione uczestnictwem ubezpieczonego w usunięciu szkody.
  • Nie wolno sugerować się jedynie ceną. W żadnym wypadku cena nie przekłada się na cechy polisy - najtańsze ubezpieczenie nie zawsze musi być nieodpowiednie oraz na odwrót, najdroższa polisa na rynku nie zawsze będzie najlepsza. Biorąc pod uwagę cenę nie można popadać w skrajności. Wybierz takie ubezpieczenie, które będzie miało równowagę między ceną i jakością.
  • Kup ubezpieczenie w pakiecie OC/AC. Łączenie polis w pakiety staje się standardem na rynku. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne jeśli pragniemy oszczędzić - ubezpieczenia OC/AC cechują zwykle konkurencyjne ceny. Ponadto kupno pakietu oznacza wygodę, ponieważ wszystkie nasze ubezpieczenia pozostaną u tego samego ubezpieczyciela.
Licencja: Creative Commons