Na wielu towarach w tym konstrukcjach drewnianych można znaleźć oznakowanie CE. Co ono oznacza? Postaram się wyjaśnić w poniższym artykule.

Data dodania: 2014-04-17

Wyświetleń: 1570

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Oznakowanie CE (Conformité Européenne) zostało wprowadzone przez Unię Europejską celem ujednolicenia określonych norm jakościowych i wytrzymałościowych.

Jeśli na produkcie widnieje znak CE oznacza to, że dany produkt przeszedł pozytywnie testy jakości i wytrzymałości, nad którymi nadzór sprawują niezależne organy.

Oznaczenia CE stosuję się na różnych rodzajach produktów, w tym również na drewnie konstrukcyjnym, które jak sama nazwa wskazuje musi spełniać normy oraz gwarantować bezpieczeństwo używanych konstrukcji. Punktem odniesienia dla drewna konstrukcyjnego, tak litego jak i klejonego jest norma PN-EN14080:2006 „Konstrukcyjne drewno. Drewno klejone warstwowo. Wymagania.”

Jak wygląda kwestia CE w Polsce? 

Po okresie przejściowym,  w którym firma lub producent musieli się przygotować do kontroli i nadzoru elementów z drewna klejonego i litego istnieje obowiązek znakowania wyrobów konstrukcyjnych oznaczeniem CE. Okres ten minął: 01.09.2012 dla drewna litego oraz 01.12.2011 dla drewna klejonego warstwowo.

Kontrola oznakowania CE

Przy oznakowaniu CE pojawia się również kwestia bezprawnego użytkowania tego oznaczenia. Skąd można mieć pewność, że dany produkt nie ma podrobionego znaku CE? Wszystkie firmy, które podlegają temu oznakowaniu są ściśle kontorlowane przez organy władz państwowych przy współpracy z urzędami UE. Jeśli ktoś używa oznakowania CE wbrew przepisom, może spodziewać się sankcji. Może to być kara grzywny, a w skrajnych przypadkach może to być również kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Wszystko zależy indwydualnie od podmiotu gospodarczego na jaką skalę używał bezprawnie oznakowania CE. 

Jakie produkty powinny być znakowane CE?

Oznaczenie to powinny posiadać wszystkie elementy, które służą do budowy konstrukcji, np. więźby dachowe, wiaty garażowe, altany, pawilony, mosty, drewutnie, zadaszenia tarasów.

Obowiązek znakowania CE nie obowiązuje analogicznie dla drewna o przeznaczeniu niekonstrukcyjnym, np. płotów, krat czy drewna opałowego.

Podsumowanie

Znak CE jest gwarantem odpowiedniej dbałości o jakość sprzedawanych elementów. Mamy pewność, iż kupując produkty opatrzone CE, kupujemy produkty sprawdzone pod względem wytrzymałości, co jest rzeczą niesłychanie ważną, zwłaszcza dla produktów konstrukcyjnych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena