Można ją spotkać w ogrodzie, na chodniku czy drodze. Ma nie tylko walory estetyczne, ale także jest bardzo solidna i wytrzymała. O czym mowa? O kostce brukowej.

Data dodania: 2013-08-14

Wyświetleń: 2128

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

(Nie) proste układanie kostki brukowej

Przed przystąpieniem do układania kostki brukowej, należy przygotować powierzchnię. Źle przygotowane podłoże może wpłynąć na niestabilność nawierzchni z kostki brukowej.

Podobnie sprawa wygląda już na samym etapie jej układania. Na co warto zwrócić uwagę podczas tego procesu, aby powierzchnia służyła przez długie lata?

Dobra kostka nie jest zła

Żeby układanie kostki brukowej szło gładko i sprawnie, dobrze zaplanować cały proces, aby nie zniszczyć wcześniej przygotowanego do realizacji prac gruntu.

Właściwe ułożenie kostek wpływa na nośność powierzchni. Biorąc pod uwagę np. ronda, kostki powinny być ułożone na skos do kierunku jazdy. Ułożenie kostki brukowej w taki sposób wpływa na równomierne obciążenie. Wpływa także na zmniejszenie hałasu toczących się opon.

W miejscach stykowych np. z krawężnikiem, należy zadbać o to, aby bruk był odpowiednio przycięty. Dobrze jeśli jest on przycięty specjalną piłą, a nie gilotyną. Ta druga nie zapewnia tak dobrego efektu estetycznego jak piła. Wielkość dopasowywanych kawałków nie powinna być mniejsza niż połowa całej kostki.

Fugowanie jest ważne

Podczas układania kostki brukowej należy pamiętać o fugach, które powinny być wypełnione drobnym piaskiem. Gruboziarnisty piasek, może powodować, że ziarenka będą zawieszać się między ściankami co wpłynie na nierównomierne wypełnienie spoin.
Materiał do spoinowania powinien być suchy i nie powinien zawierać żadnych domieszek gliny. Powodują one, że kostka brukowa może ulec zabrudzeniu. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku kostek o jasnych kolorach. Zabrudzenia są bardzo trudne do usunięcia.

Nadmierna ilość piasku powinna zostać usunięta przez wibrowaniem. Z kolei po zagęszczeniu dobrze, jeśli fugowanie zostanie powtórzone w celu uzupełnienia braków. Parokrotne fugowanie daje pewność, że spoiny są dobrze wypełnione.

Odstępy pomiędzy kostkami

Właściwe układanie kostki brukowej to nie tylko zachowanie spoin, ale także odpowiednia ich wielkość. Elementy dystansowe nie mają na celu wyznaczenia wielkości fugi, wbrew obiegowej opinii. Szerokość fugi nie powinna przekraczać 3 mm dla chodników. W przypadku drogi to 5 mm.

W miarę toczonych prac, układanie kostki brukowej powinno być wspomagane jej wyrównywaniem. Pomaga to w uzyskaniu monolitycznej nawierzchni.

Za ciasno

Osoby nie mające doświadczenia w układaniu kostki brukowej powinny pamiętać, że ułożenie ich jedna przy drugiej, nie zachowując właściwego odstępu spowoduje, że piasek do fugowania nie wypełni spoin. To właśnie dzięki nim można zapobiegać odchyleniom, które mogą wynosić nawet do 2mm. Poandto dobrze zafugowana spoina kompensuje zmiany, które są wynikiem wahań temperatury otoczenia.

Skutki nieodpowiedniego fugowania

Niewłaściwe spoinowanie i zbyt mała nośność podbudowy wypływają destrukcyjnie na kostkę brukową. W ich następstwie bardzo często zdarza się, że górne krawędzie kostki odpryskują. Może to wystąpić już na etapie zagęszczania nawierzchni.

Jak widać nie tylko odpowiednie przygotowanie terenu, ale także samo układanie kostki ma ogromny wpływ na żywotność chodnika, drogi czy ścieżki w ogrodzie. 

Elementy, takie jak fugowanie czy odpowiedni kąt jej ułożenia wpływają na jej ewentualne uszkodzenia. Dlatego takie prace brukarskie warto zostawić profesjonalnym firmom, które mają doświadczenie i fachowców, którzy położą kostkę we właściwy sposób.

Licencja: Creative Commons