Praca tłumacza jest ciekawa i pełna wyzwań. Podobnie jak w każdym innym zawodzie wymaga odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Co jest najważniejsze w zawodzie tłumacza?

Data dodania: 2014-03-10

Wyświetleń: 1168

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Aby zostać tłumaczem i tłumaczyć teksty profesjonalnie należy znać co najmniej dwa języki, czyli oprócz ojczystego jeden język obcy. I nie tylko znać je komunikatywnie – istotne jest, aby umieć się nim posługiwać płynnie w mowie i piśmie. Trzeba też poświęcić odpowiednią ilość czasu na ich praktykę i odpowiednie zrozumienie – zarówno ich samych, jak i kultury, z którą są związane.

Profesjonalny tłumacz powinien w sposób naturalny przekazywać znaczenie tekstu, aby myśl autora została zachowana, a równocześnie tłumaczenie było zrozumiałe dla odbiorcy. Wymaga to nie tylko dobrej znajomości języka obcego, ale umiejętności poprawnego formułowania myśli i odpowiedniej redakcji tekstu.

Języków obcych, które przyswoiliśmy, nie powinno też być zbyt wiele - sporo profesjonalnych tłumaczy zna nie więcej niż cztery języki obce. Inaczej zabrakłoby czasu na doskonalenie warsztatu językowego. Dobrze ukończyć też studia związane z przekładem, ale nie jest to warunek konieczny. Często bowiem osoby pracujące jako tłumacze, języków obcych uczyli się za granicą, studiując tam bądź pracując.

Istotne, aby posiadać wiedzę z różnych dziedzin - umiejętne połączenie ich z posiadaną wiedzą językową z pewnością przyniesie wiele korzyści.

Ucząc się języka obcego, nie powinniśmy zapominać o poznawaniu kultury danego kraju. Można się o niej wiele nauczyć poprzez podróże, czytanie książek, oglądanie telewizji czy kontakty z innymi ludźmi. Dzięki odpowiednim programom studenci wielu uczelni mogą jeździć za granicę, co bardzo często daje więcej doświadczenia niż wszystkie studia filologiczne razem wzięte.

Istotne jest, aby ciągle doskonalić zdobytą wiedzę językową – przekład jest tą dziedziną, która wymaga od tłumaczy stałego zdobywania nowych umiejętności, a także regularnego kontaktu z językiem obcym, z którym pracują.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena