Każdy z nas choć raz w życiu doznał poważnej krzywdy, a małe przykrości spotykają nas prawie codziennie. Za doznane krzywdy, brak szczęścia często obwiniamy innych. Dla dużej części jest to sposób na życie.

Data dodania: 2013-01-18

Wyświetleń: 1346

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Archetyp ofiary zakorzenił się mocno w życiu wielu z nas i bardzo silnie wpływa na naszą świadomość. Przez wiele lat odgrywamy rolę ofiary w każdej dziedzinie życia, a poczucie krzywdy odcina nas od poczucia szczęścia i powoduje poważne choroby. A wystarczy wybaczyć, lecz nie tradycyjnie, powierzchownie, ale radykalnie i w pełni zrozumienia.

Metodę Radykalnego wybaczania opracował Colin Tipping i opisał w swojej książce Radykalne wybaczanie. Koncepcja Tipping'a uczy nas sztuki prawdziwego wybaczania, uczy dostrzegać doskonałość oraz logikę nawet w najbardziej zawikłanych i trudnych sytuacjach, bowiem to sam wszechświat stworzył je nam, byśmy czerpali z nich lekcje. Możemy zmienić sposób postrzegania zdarzeń oraz uwolnić się od gniewu, krzywdy oraz zemsty. Aby zmienić swoje życie, wyzbyć się świadomości ofiary musimy zastąpić ją czymś radykalnie innym. Musimy przyjąć sposób życia oparty nie na strachu, władzy oraz przemocy, ale na prawdziwym wybaczaniu, bezwarunkowej miłości i pokoju. Nie można w prawdziwie wybaczyć, tkwiąc jednocześnie w roli ofiary. Jeśli chcemy coś zmienić musimy w pełni tego doświadczyć, musimy w pełni odczuć, co to znaczy być ofiarą, a potem to przekształcić i się uwolnić.

Czym radykalne wybaczanie różni się o tradycyjnego? Tradycyjne wybaczanie opiera się na Jednoczesnej potrzebie wybaczenia, ale też potępienia, natomiast wybaczając radykalnie pozbywamy się potrzeby bycia ofiarą, dlatego potępianie kogokolwiek traci sens. Radyklane wybaczanie opiera się na przekonaniu, że wszystko ma duchowy sens, nie ma żadnych ograniczeń oraz jest całkowicie bezwarunkowe.

Licencja: Creative Commons