Większość oszczędzających inwestując swoje pieniądze ogranicza się jedynie do lokat terminowych. Istnieje natomiast o wiele więcej możliwości. Jednym z nich są właśnie obligacje, które z reguły oferują wyższe oprocentowanie niż lokaty.

Data dodania: 2012-09-01

Wyświetleń: 1138

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Obligacje są to papiery wartościowe o charakterze dłużnym. Ich emitenci zobowiązują się wobec inwestorów do zwrócenia pożyczonej kwoty wraz z odsetkami w ściśle określonych terminach. Obligacje stanową dług w czystej postaci. Jednostka poszukująca środków na finansowanie swojej działalności ma kilka możliwości. Jednym z najpowszechniejszych jest zaciągnięcie kredytu. Jednak coraz bardziej popularną alternatywą stają się emisje obligacji, na których również my, jako inwestorzy możemy skorzystać.

Lokując oszczędności na lokatach poruszamy się niejako w jednowymiarowej przestrzeni. Jedynym kryterium, które bierzemy pod uwagę przy wyborze lokat jest efektywna stopa oprocentowania, którą możemy osiągnąć. Ryzyko nieodzyskania pieniędzy zdeponowanych na lokatach, które ponadto objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest znikome.

Jeżeli chodzi natomiast o obligacje, aby móc w pełni je analizować, musimy poruszać się w przestrzeni dwuwymiarowej. W przypadku obligacji nikt nam nie zagwarantuje zwrotu naszych pieniędzy, jeżeli emitent obligacji popadnie w kłopoty finansowe. Powinniśmy zarówno brać pod uwagę stopę zwrotu jaką możemy osiągnąć, jak i ryzyko związane z inwestycją w dane obligacje. W świecie finansów obowiązuje zasada mówiąca, że czym większe ryzyko, tym oczekiwana stopa zwrotu powinna być wyższa. Nie inaczej jest w przypadku obligacji.

Obligacje są zdecydowanie bardziej skomplikowanymi instrumentami finansowymi niż lokaty terminowe, dlatego też wymagają pewnej wiedzy. W zamian za to pozwalają osiągnąć wyższą stopę zwrotu. Odpowiednia analiza obligacji jest niezbędna przy podejmowaniu prawidłowych decyzji. Dlatego tak bardzo istotne jest, aby zdobyć podstawową wiedzę na temat tych papierów wartościowych zanim znajdą się one w naszym portfelu.

Licencja: Creative Commons