Obecnie, żeby wyprzedzać konkurencję, cały czas trzeba się rozwijać. Dlatego banki wychodzą naprzeciw potrzebom klientów i tworzą nowe produkty finansowe. Wśród średnich i małych przedsiębiorstw szczególnie znany jest kredyt obrotowy dla przedsiębiorstw i kredyt inwestycyjny dla firm.

Data dodania: 2012-05-24

Wyświetleń: 1896

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kredyt obrotowy dla firm jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością eksploatacyjną, z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą lub z procesem rozliczeń pieniężnych. Kredyt ten może być zaciągnięty na np. zapasy towarów, produkcję w toku, stan produktów gotowych, nakłady przyszłych okresów oraz na należności z tytułu rozliczeń z dostawcami. Z tego powodu pośród kredytów obrotowych wyróżnić można kredyty kasowe, potrzebne na pokrycie aktualnych zobowiązań i koniecznych płatności pieniężnych oraz kredyty sezonowe niezbędne na finansowanie gromadzonych zapasów na sezon oraz na skup produktów sezonowych. Kredyty obrotowe aktualnie są najpopularniejszym produktem bankowym, z którego korzystają właściciele firm.kredyt inwestycyjny dla firm

Trzeba pamiętać, że takie kredyty dla firm pozwalają zachować płynność finansową w firmie. Udzielane są one krótkoterminowo, a spłacać można je miesięcznie lub kwartalnie. Biorąc pod uwagę kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorstw jest on udzielany na finansowanie inwestycji, które mają na celu modernizację lub powiększenie majątku trwałego firmy.

Kredyt inwestycyjny może pokryć np. zakup budynku, sprzętu, środków transportu oraz wartości niematerialnych, typu koncesja, licencje. Dodatkowo tego rodzaju zobowiązanie może pokryć koszty związane z zakupem akcji czy udziałów. Tego typu kredyty są zaliczane do kredytów średnio- lub długoterminowych.

Jak widać, przedsiębiorca może bez problemu rozwijać swój biznes. Banki chcą wspierać działalność gospodarczą, dlatego wychodzą klientowi naprzeciw.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena