W leasingu finansowym dochodzi do przeniesienia całego ryzyka oraz korzyści, które wynikają z posiadania składników aktywów. W tego typu leasingu do kosztów uzyskania przychodów zaliczymy jedynie odpisy amortyzacyjne. Wysokość tych odpisów uzależniona jest od odrębnych przepisów podatkowych.

Data dodania: 2012-04-16

Wyświetleń: 1153

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W leasingu finansowym dochodzi do przeniesienia całego ryzyka oraz korzyści, które wynikają z posiadania składników aktywów. W tego typu leasingu do kosztów uzyskania przychodów zaliczymy jedynie odpisy amortyzacyjne. Wysokość tych odpisów uzależniona jest od odrębnych przepisów podatkowych. Warto tutaj nadmienić, że okres umowy tego rodzaju leasingu jest zależny od okresu amortyzacyjnego środka trwałego lub tez wartości niematerialnej i prawnej.

Leasing finansowy, zgodnie z ustawą o podatkach dochodowych, musi spełniać pewne warunki. Mowa tutaj o tym, że umowa leasingu zostaje zawarta na okres oznaczony a suma suma opłat, które są ustalone w umowie, zostaje pomniejszona o podatek od towarów i usług. Opłaty te muszą odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W leasingu finansowym, który traktowany jest jako dostawa towarów,  korzystający jest zobowiązany do zapłaty z góry całego VAT-u wraz z odbiorem towaru. Powinno to nastąpić zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu, inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową. W leasingu finansowym ratę leasingową dzielimy na część kapitałową i odsetkową. Część kapitałową traktujemy jako kapitał przy operacji kredytowej, z kolei odsetkowa część związana jest z kosztem uzyskania przychodu o korzystającego. Wbrew opinii, że w naszym kraju istnieją niesprzyjające warunki prawne, oferta produktów leasingowych jest bardzo szeroka i ulega ciągłemu rozszerzaniu. Dotyczy to zarówno leasingu operacyjnego jak i finansowego.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena