Neonaziści - na pewno każdy słyszał o tej grupie społecznej. Szczególnie wyraźnie neonaziści zaznaczają swoją obecność podczas ważnych dla siebie i pozostałych ludzi świąt. U nas najlepszym przykładem jest 11 listopada. Do czego dążą ?  Jakimi ideami się kierują ?


Data dodania: 2012-03-23

Wyświetleń: 1150

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przede wszystkim neonaziści, są mieszanką społeczną, w której żyłach krążą inne "podgrupy", takie jak skinheadzi. Mimo, że te grupy pod kilkoma względami różnią się od siebie, to łączy ich nienawiść do takich mniejszości etnicznych, religijnych czy seksualnych, w których to widzą zagrożenie dla przyszłości Polski i reszty świata, ale przede wszystkim dla białej rasy, jak siebie określają. Nie mal wszystkie neonazistowskie grupy, organizacje, stowarzyszenia itd. mają za wzór idee promowane w XX wieku przez Hitlera. Chociaż część neonazistowskich grup się od nich publicznie odcina, to jednak gołym okiem widać w ich zachowaniu oraz słychać w słowach bliźniaczo podobne hasła do tych głoszonych za czasów III Rzeszy. 

Do czego dążą neonaziści ?

Niektóre cele wciąż się przeszktałcają, ewoulują lecz jest kilka założeń na tyle fundamentalnych, że nie sposób ich zmienić, a które są istotą dla neonazistów. 

Po 1. Zatrzymać imigrację, która w rozumieniu neonazistów i często rasistów doprowadza do mieszania się rasy białej z innymi. 

Po 2. Wypędzić z kraju osoby o innym kolorze skóry, kulturze, religii, poglądach, a kończąc na orientacji seksualnej. Dla nich, są to bowiem "nieczyste" i wadliwe grupy społeczne, które miałyby przejąć kontrolę nad ich "białym krajem".

Po 3. Zakorzenić w przyszłych pokoleniach postawy oraz idee, które usprawiedliwiają przemoc, nienawiść lub nawet zabójstwa, a wszystko to ku "wyczyszczeniu kraju z brudów".

Neonaziści uparcie dążą do obalenia demokracji, zniszczenia innych odłamów religii w danym regionie lub nawet w skali kraju, nie przejawiają żadnej skruchy wobec osób bitych, prześladowanych i dyskryminowanych ze względu na przynależność etniczną, rasową, wyznawane wartości, poglądy polityczne, religię i orientację seksualną kończąc. Dążeniem neonazistów, jest kraj jednowarstwowy, który wyznawałby jedną ideologię, jedną religię lub jej brak, potępiał inne "groźne" według nich mniejszości, o których była mowa wyżej. Według nas postawy neonazistów, jest mową nienawiści, dyskryminacją, a delikatniej ujmując brakiem piątej klepki. Zaś dla naoenazistów, ich cele są oczywiste, słuszne i jedyne jakie kraj mógłby mieć, dlatego są oni tak groźni dla społeczeństwa - głównie najmłdoszych, których werbują do swoich organizacji, wszczepiając im "od małego": nienawiść oraz uczą przemocy.

Współczesne grupy i organizacje neonazistowskie stoją pod szyldem patriotyzmu i wiary, przekonując nieprzekonanych, że w imię Polski i Chrześcijaństwa, ich ideologia niesie jakoby "wybawienie".  Jest to oczywiście mylne spostrzeganie i celowe wprowadzanie w błąd, głównie najmłodszych, którzy nie mają najczęściej wypracowanych jeszcze poglądów na wiele aspektów życia.  Neonaziści głosząc swoje hasła, najczęściej łączą je z tymi patriotycznymi i chrześcijańskimi, przez co zwykły obywatel może odnieść wrażenie, że wprawdzie neonaziści, to głoszą właściwe hasła i tu wkraczają organizacje antynazistowskie, których celem jest wyrwanie ludzi ze szponów złudzenia, jakoby kraj bez żadnych innych, niż biała warstw społecznych miało być cudem społecznym i gospodarczym. Na takie hasła jak "Bóg, Honor, Ojczyzna" nabierają się nawet ludzie w podeszłym wieku, a które to są głoszone wraz z hasłami typu: "Biała rasa" ,  "Zakaz pedałowania" lub "Polska dla Polaków" - granicą między patriotyzmem, a głoszoną przez neonazistów nienawiścią, jest nadzwyczaj cienka i mało dostrzegalna lecz każdy z nas ma pewną "broń", której może użyć w każdej chwili - tą bronią jest zdrowy rozsądek. Używając zdrowego rozsądku, łatwo odróżnić prawdziwych patriotów od tych, którzy się pod nich podszywają dla własnych, często nieetycznych i niemoralnych idei.

Zdrowe społeczeństwo zależy tylko od nas, czy będziemy powielać idee głoszone przez neonazistów, pełne nienawiści, czy jednak sięgniemy po zdrowy rozsądek i wspólnie włączymy blokadę dla niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą ukryte przesłanie Hitlera.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena