0 głosów

Rok 2011 przyniósł zmiany w ewidencjonowaniu przedsiębiorców. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG jest hasłem polityków, którzy obiecywali możliwość zarejestrowania firmy w jednym okienku. Czy im się udało?

Img

CEIDG jest systemem elektronicznym służącym do ewidencji i rejestracji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi.

Młody przedsiębiorca składa na stronie CEIDG wniosek o zarejestrowanie własnej firmy. Kiedy zarejestruje się na stronie, nie będzie zmuszony do odwiedzin w najbliższej gminie. Rejestracja online wymaga poprawnego wypełnienia wniosku oraz zlożenia na nim podpisu elektronicznego. Kiedy jednak złoży wniosek bez rejestrowania się, będzie musiał udać się do urzędu gminnego w ciągu siedmiu dni i uzupełnić wniosek o dane osobowe. Taka sama procedura obowiązuje, gdy zostaną we wniosku popełnione błędy.

Złożenie wniosku w sieci umożliwia automatyczne wysłanie informacji drogą elektroniczną do ZUS-u, urzędu skarbowego, GUS-u, KRUS-u. Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcy na załatwienie w bardzo krótkim czasie wszystkich czynności związanych z rejestracja firmy. Nie musi biegać po wszystkich urzędach i wypełniać kolejnych dokumentów zgłoszeniowych, co nie oznacza, że tych instytucji nie będzie musiał odwiedzić.

Rejestracja firmy lub wprowadzenie zmian na stronie CEIDG jest możliwa tylko dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność oraz dla tych, których wpisy zostały przeniesione z gminy. Wpisy nieprzeniesione do CEIDG są niewielkim utrudnieniem dla przedsiębiorcy, ponieważ dokonanie zmian musi już zrobić w gminie.

W CEIDG znajdują się już prawie wszystkie wpisy. Nie wszystkie gminy zdążyły na czas wysłać je do Centralnej Ewidencji. Dlaczego gminy? Dlatego że do lipca 2011 roku, to na nich ciążył obowiązek ewidencjonowania przedsiębiorców. 

Licencja: Creative Commons