Ekologia oraz racjonalne zarządzanie źródłami energii to od wielu lat jedne z najczęściej poruszanych tematów na światowych konferencjach, zjazdach, czy szczytach największych mocarstw świata. 

Data dodania: 2012-01-04

Wyświetleń: 1602

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Międzynarodowe organizacje, zajmujące się ochroną środowiska i zasobów naturalnych, przygotowują kampanie informacyjne – społeczne m.in. na temat ekonomicznego wykorzystania źródeł światowej energii. Ich członkowie przestrzegają przed możliwie szybkim wyczerpaniu się naturalnych zasobów, a także przed zbyt dużą emisją dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów. Ponadto informują o istnieniu innych, alternatywnych sposobów na wytwarzanie prądu, czy innego rodzaju energii, które wykorzystując naturalne zasoby i działanie natury, nie wprowadzają do środowiska zagrażających zdrowiu czynników.

Takim przykładem źródła, który po pierwsze jest naturalny, a po drugie jego wykorzystanie nie wpływa negatywnie na nasze środowisko, jest energia słoneczna. Jednak, by móc przekształcić promieniowanie słoneczne na energię, konieczny jest specjalistyczny sprzęt. Tylko odpowiednie urządzenia pomogą zaopatrzyć nas w energię, która możemy wykorzystać do ogrzewania centralnego, podgrzewania wody użytkowej lub też zasilania urządzeń wykorzystujących energie elektryczną.  Do tego celu służą specjalne instalacje noszące miano zestawów solarnych. Najważniejszym elementem takiego zestawu są baterie słonecze w przypadku suystemów opowiedzialnych za wytwarzanie energii elektrycznej lub kolktory słoneczne gy chcemy korzystać energii cieplnej.

Czym dokładnie jest to bateria słoneczna i do czego służy?

Jest to sprzęt, który umożliwia w prosty sposób, zamienić promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. Częścią składową baterii słonecznych są tzw. ogniwa fotowoltaiczne, zwane również potocznie ogniwami słonecznymi. Jest to nic innego, jak pewien rodzaj półprzewodnika, w którym na skutek zjawiska fotowoltaicznego następuje przekształcenie promieniowania słońca na energię elektryczną. Baterie słoneczne są obecnie powszechnie wykorzystywane tam gdzie jest to uzasadnione ekonmicznie (w celu obniżenia kosztów) czyli w przedsiębiorstwach, zakładach wytwórczych, jak i również gospodarstwach domowych, ale niestety dopiero od niedawna. Ponadto tego typu rozwiązania są bardzo porządane w miejscach, gdzie mamy problem z dostępem do stałego zasilania lub w miejscach gdzie dostep do niego jest bardzo utrudniony czy też ekonomicznie nieopłacalny czyli chciażby na działkach, w domkach letniskowych, przyczepach i pojazdach kempingowych, a także do zaopatrzania w energię sygnalizacji świetlnej, reklam, czy monitoringu miejskiego.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena