Do wypadków drogowych dochodzi w Polsce bardzo często. Mimo kar i pouczeń nakładanych przez policję, sporo kierowców wciąż porusza się po drogach nie przestrzegając przepisów.

Data dodania: 2011-06-23

Wyświetleń: 2827

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pozostali kierowcy zaś powodują wypadki z powodu zmęczenia, choroby czy innych czynników, na które nie mają wpływu. Bez względu na przyczynę nieszczęśliwego zdarzenia na drodze prowadzącemu pojazd grożą bardzo niemiłe konsekwencje, zależne od wielkości szkód, a także posiadanego ubezpieczenia. Wielu kierowców w sytuacji kryzysowej, jaką zdecydowanie jest wypadek, nie jest w stanie trzeźwo myśleć, przez co znacznie trudniej im racjonalnie działać. Nie wszyscy właściciele pojazdów są także świadomi tego, iż bez względu na to czy byli sprawcami wypadku czy tylko ofiarami mają prawo do obrony swoich praw w sądzie. Ci, którzy znają swoje prawa czasem również z nich nie korzystają, ponieważ nie mają funduszy na wynajęcie prawnika.

Na szczęście dla wszystkich kierowców od jakiegoś czasu istnieje ubezpieczenie ochrony prawnej. Ten typ ubezpieczenia zawarty może zostać dla wszystkich dziedzin życia danej osoby, zdarzenia komunikacyjne stanowią tylko niewielką część zakresu ochrony ubezpieczenia ochrony prawnej. Posiadając ubezpieczenie kierowca może znacznie łatwiej dochodzić swojej niewinności, ponieważ wszystkimi czynnościami mającymi na celu oddalenie winy zajmie się profesjonalny adwokat. Z ubezpieczenia  ochrony prawnej opłacane są także wszystkie koszty związane z prowadzeniem sprawy, wynagrodzenie obrońcy, radcy prawnego, biegłych, a także opłaty za korespondencję pomiędzy tymi instytucjami. Ubezpieczenie obejmuje także koszty przegranego procesu, opłaty poniesione na dojazd do miejsca rozprawy, także zagranicznej, koszty postępowania egzekucyjnego oraz koszty samego pozwu. Z ubezpieczenia pokryte mogą być również opłaty na obronę za naruszenie przepisów dotyczących wykroczeń i postępowania karnego. Ubezpieczenie ochrony prawnej pomaga również przy roszczeniach wobec niedozwolonego czynu wyrządzonego na ciele lub mieniu właściciela ubezpieczenia.

Pociągniecie kierowcy do odpowiedzialności nie zawsze następuje w konsekwencji popełnionego przez niego czynu karalnego, czasem kierowcy odpowiadają za coś, czego nie popełnili. W sytuacji takiej, a także w przypadku nieuzasadnionego zatrzymania dokumentów, wypłaty zbyt niskiej kwoty świadczenia czy innych zdarzeniach ubezpieczenie ochrony prawnej będzie jak najbardziej pomocne.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena