Pszczelarstwo na naszej ziemi ma bardzo długie tradycje, począwszy od bartnictwa, wytwarzania słowiańskich miodów pitnych, po wybitnych pszczelarzy sławnych na skale światową jak ojciec polskiego pszczelarstwa Jan Dzierżoń, który pierwszy na świecie odkrył partenogenezę u pszczół, na obecnych pszczelarzach kończąc.

Data dodania: 2011-06-20

Wyświetleń: 2419

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pszczelarstwo jest przedsięwzięciem, którego najważniejszym zamysłem jest hodowla pszczół. Jest ona realizowana w tak zwanych pasiekach, które składają się z poszczególnych uli. Zważywszy na rodzaj gospodarki pasiecznej wyodrębnia się przede wszystkim pasieki stacjonarne i pasieki wędrowne. Jak samo to pojęcie wskazuje, te pierwsze znajdują się ciągle w jednym położeniu, a drugie są transportowane w zależności od okresu przychylnego hodowli.

U zarania rozwoju pszczelarstwa uważano, że pszczoły efektywniej zbierają pyłek kwiatowy i generalnie, lepiej im się żyje w lokalizacjach usytuowanych wysoko. Stąd też pierwsze ule były dokładnie w ten sposób montowane. W raz z upływem czasu jednak tendencje te się odmieniły i dzisiejsza hodowla pszczół opiera się na ulach usytuowanych na ziemi. Najlepsze miejsca do uskuteczniania tego typu działalności to te, które są spokojne oraz mają w pobliżu dostęp do wody.

Na przełomie wieku dziewiętnastego i dwudziestego wprowadzono do uli tak zwane ruchome ramki, które pozwalały wyciągać plastry z miodem bez uszkodzenia gniazda. W siedemnastym wieku z kolei pyłek pszczeli był składowany w ulach, które jednocześnie były atrakcyjnymi ozdobami gospodarstw, w których stała pasieka, pszczoły były obecne non stop a przyozdobione ule dawały wspaniały klimat ówczesnej wsi. 

Do dziś utrzymało się mnóstwo tego rodzaju modeli, które były bogato zdobione malowidłami lub płaskorzeźbami. Jak zatem widać, pszczelarstwo ma nad wyraz absorbującą i wieloaspektową historię, toteż warto o niej nie zapominać wtenczas, gdy będziemy konsumować miód wytworzony przez pszczoły lub produkty spożywcze przyrządzone na bazie jego właściwości. Dobrze jest się tym również zainteresować na własną rękę. 

Licencja: Creative Commons
2 Ocena