„W przededniu ewentualnej wojny światowej wzywam was do zaniechania wszelkich działań zbrojnych! Oddawajmy się zdrowiu, nie wojnie! Ta wojna nie leży w interesie narodów świata, lecz szczególnych grup interesu, obejmujących, oprócz przemysłu naftowego, także przemysł farmaceutyczny.

Data dodania: 2007-03-29

Wyświetleń: 6050

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Creative Commons

 Bo czy było przypadkiem, iż to właśnie przemysł farmaceutyczny, a nie naftowy, pełnił rolę głównego sponsora „stronnictwa wojny” podczas ostatnich wyborów amerykańskich w listopadzie 2002 roku?

U progu dwudziestego pierwszego wieku ludzkość stoi na rozstaju dróg. Postęp w dziedzinie naturalnego lecznictwa pozwala ocalić miliony istnień ludzkich, ale zagraża działalności inwestycyjnej przemysłu farmaceutycznego, liczonej w miliardach dolarów, opierającej się na patentach i kontynuacji chorób. Cały ten przemysł toczy obecnie walkę o przetrwanie. Długotrwały kryzys międzynarodowy i ograniczanie swobód obywatelskich jest mu jak najbardziej na rękę.

Społeczeństwo amerykańskie oraz narody świata potrzebują strategicznego planu walki z tymi specjalnymi grupami interesu, dzięki któremu możliwe będzie ograniczenie ich zaplecza finansowego oraz zapewnienie długotrwałego pokoju i zdrowia na naszej planecie. Ten plan przedstawiony został podczas Szczytu Ziemi w Johannesburgu w sierpniu 2002 roku, zaś obecnie jest realizowany w coraz większej liczbie krajów.”

Dr Mathias Rath, lekarz i naukowiec, przyczynił się do przełomu dokonanego w zakresie naturalnej kontroli chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych.

Jest on członkiem nowojorskiej Akademii Nauk i innych renomowanych organizacji naukowych. Już 10 lat temu dr Linus Pauling – laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii oraz pokojowej nagrody Nobla - oświadczył: „Pańskie odkrycia są tak ważne dla milionów ludzi, że stanowią zagrożenie dla wielu gałęzi przemysłu.

Pewnego dnia możemy nawet być świadkami wojen prowadzonych wyłącznie w celu zapobieżenia przyjęcia tego przełomu. Jest to czas, w którym musimy odważnie głosić swoje przekonania!”. Czas ten nadszedł dziś, dziś .

Zdrowie dla wszystkich do roku 2020 jest możliwe!

www.zdrowydarnatury.com

Zdrowie należy do podstawowych praw człowieka . Każdy człowiek jest uprawniony do korzystania z tego prawa, bez jakichkolwiek ograniczeń. Instytucje publiczne i organizacje prywatne powinny ponosić odpowiedzialność za przekazywanie informacji medycznych, ratujących życie. Ograniczenie dostępu do informacji dotyczących leczenia naturalnego, stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości.

Dzisiaj zdrowie nie jest powszechnie dostępne dla ludzi i to z różnych przyczyn. Zalicza się do nich niesprawiedliwość społeczną, konflikty militarne i inne. Kolejnym istotnym powodem jest fakt, że najbardziej opłacalny przemysł na świecie – przemysł farmaceutyczny jest przemysłem inwestycyjnym opierającym się na istnieniu i kontynuacji chorób, pomimo twierdzeń, że jest inaczej. Tania profilaktyka, leczenie i eliminowanie chorób: stwarzają zagrożenie dla przemysłu farmaceutycznego, wartego wiele miliardów dolarów.

Większość dotychczasowych działań na rzecz poprawy zdrowia w skali globalnej zakończyła się porażką. Program Światowej organizacji zdrowia realizowany pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich do roku 2000”, nie mógł osiągnąć zakładanych celów, gdyż jego twórcy nie potrafili w wyraźny sposób oddzielić go od globalnego „biznesu chorobowego”. Zamiast skorzystać z postępu medycyny, skupili się oni na zmianach administracyjnych w zakresie opieki zdrowotnej.

W ostatnich latach w dziedzinie medycyny naturalnej osiągnięto postęp, który dramatycznie ograniczy zapadalność na najbardziej powszechne choroby, i to zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się. Podstawową przyczyną najczęściej występujących stanów jest chemiczny niedobór mikroczynników odżywczych, które są niezbędne dla optymalnego metabolizmu komórkowego dla optymalnej stabilności tkanek łącznych.

W świecie uprzemysłowionym, wiodącymi przyczynami śmierci są zawały serca, rak, udary, cukrzyca i nadciśnieni . Korzystając z dostępnej wiedzy pochodzącej z badań nad substancjami odżywczymi i medycyną komórkową można znacząco zredukować stany chorobowe i tym samym ocalić miliony istnień ludzkich .

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych w krajach rozwijających się dwa miliardy ludzi cierpią z powodu niedoboru składników odżywczych. Awitaminoza jest wiodącą przyczyną chorób prowadzących do ślepoty milionów osób, a ponadto wspomaga rozwój chorób zakaźnych – w tym także AIDS poprzez osłabianie komórkowych mechanizmów obronnych w organizmach . Korzystając z dostępnej dzisiaj wiedzy w zakresie medycyny komórkowej, można ocalić miliony istnień w krajach rozwijających się.

www.zdrowydarnatury.com

Likwidacja najbardziej rozpowszechnionych obecnie problemów zdrowotnych zależy tylko i wyłącznie od jednego czynnika, a mianowicie jak szybko można rozpowszechnić informacje na temat przełomu w badaniach nad naturalnym leczeniem. I chociaż wiedza naukowa dotycząca skutecznego zwalczania chorób jest dostępna i niezbędne środki odżywcze mogące zapobiec tym stanom chorobowym można wyprodukować przy niewielkich kosztach, w dowolnej ilości oraz w dowolnym miejscu na świecie, to jednak rozpowszechnianie informacji

ratujących życie jest utrudnione.

Przemysł farmaceutyczny próbuje chronić swój globalny rynek poprzez zakaz stosowania naturalnych środków leczniczych. Rozwiązania, które są skuteczne, przystępne i nie podlegają ochronie patentowej zagrażają samemu istnieniu przemysłu farmaceutycznego. Globalny rynek farmaceutyczny, o wartości wielu miliardów dolarów, jest zależny od leków syntetycznych, a te z kolei zapewniają nadmiernie wysoki zwrot z inwestycji, w oparciu o możliwość uzyskania ochrony patentowej dla leków. Dla zapewnienia ciągłości istnienia przemysłu farmaceutycznego – jako najbardziej dochodowego przemysłu na świecie – duże korporacje rozpoczęły globalną walkę o wprowadzenie zakazu wprowadzania informacji dotyczących naturalnych środków leczniczych. Właśnie z tego powodu przemysł farmaceutyczny narusza „Codex Alimentarius Commission” Narodów Zjednoczonych oraz godzi w działalność innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Narody świata stoją w obliczu jednego z największych wyzwań w dziejach ludzkości. Prawo do zdrowia i życia milionów ludzi jest zagrożone przez zorientowane na zysk interesy nielicznych udziałowców. Cele tych dwóch grup interesów są z natury rzeczy nie do pogodzenia z jednej strony - zdrowie i życie ludzkie, z drugiej zysk ze sprzedaży opatentowanych leków . Każdy rząd i każda instytucja publiczna i prywatna musi się zdeklarować , po której stoi stronie. Osądzi ich historia.

Cel „Zdrowie dla wszystkich do roku 2020” jest w zasięgu wzroku. To, czego natychmiast potrzebujemy to ogólnoświatowe działania w celu rozpowszechniania wiedzy o korzyściach wynikających z lecznictwa naturalnego w poszczególnych krajach.

Wzywam

– Organizację Narodów Zjednoczonych i inne organizacje międzynarodowe – do promowania polityki naturalnej ochrony zdrowia z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków.

– Polityków wszystkich krajów – do wdrażania leczenia naturalnego, jako integralnego elementu krajowej polityki zdrowotnej.

– Lekarzy do stosowania naturalnej opieki zdrowotnej w celu poprawienia stanu zdrowia pacjentów.

Wzywam wszystkich mężczyzn i kobiety do rozpowszechniania tych informacji ratujących życie w celu ochrony zarówno własnego życia, jak i milionów innych istnień ludzkich.

Lek.med.Matthias Rath Szczyt Ziemi, Johannesburg 2002

www.zdrowydarnatury.com

Wiele krajów wprowadza ten przełom w życie.

W Szczycie Ziemi udział wzięło ponad stu przywódców państw. Wiele krajów podjęło działania zgodne z tym planem i przyjęło politykę leczenia naturalnego w celu poprawienia stanu zdrowia swych obywateli.

Wybitne tego przykłady to:

– Jordania. Wszystkie dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i średnich otrzymają darmowe preparaty witaminowe obejmujące witaminy: C, B, D, kwas foliowy i żelazo.

– Zjednoczone Emiraty Arabskie: W Dubaju, kosztem 1.8 miliarda dolarów powstanie „Natural Health City”, miasto, którego celem będzie promowanie alternatywnych programów opieki zdrowotnej dla obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

– Afryka Południowa . Rząd południowoafrykański docenił decydującą rolę substancji odżywczych przy wzmacnianiu systemu immunologicznego w związku ze zwalczaniem takich chorób zakaźnych jak gruźlica czy AIDS . Chleb będzie wzbogacany w skali ogólnokrajowej dla ochrony najuboższych przed niedożywieniem .

– Inne kraje afrykańskie. Lesotho, Malawi, Mozambik, Suazi, Zambia, Zimbabwe i Angola – wprowadzają w skali ogólnokrajowej podobne programy odżywiania, oparte na społecznościach lokalnych .

– Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) rozpoczęła w listopadzie 2002 roku międzynarodową kampanię pod hasłem „Żywność jest podstawowym lekiem na HIV/AIDS”.

Przy wdrażaniu tych programów, wyżej wymienione kraje korzystają z dostępnych informacji naukowych na temat zwalczania chorób sercowo naczyniowych, nowotworowych i zakaźnych, w tym AIDS. Dla przykładu, wyniki badań opublikowane w Sprawozdaniu Narodowej Akademii Nauk USA dowiodły, że sama witamina C może zredukować aktywność wirusa HIV o przeszło 99%(!)

Dalsze informacje i egzemplarze raportów z badań można znaleźć na niniejszej stronie i skopiować z niej.

www.zdrowydarnatury.com

Dlaczego przemysł farmaceutyczny wspiera działania wojenne?

Każdy kraj, który przyjmie narodową politykę opartą na skutecznych terapiach naturalnych jest „gwoździem do trumny” dla przemysłu farmaceutycznego. Z globalnej batalii, lecznictwa naturalnego z interesami finansowymi firm produkujących leki, może wyłonić się tylko jeden zwycięzca. Dlatego właśnie farmaceutyczne grupy interesu umieściły swych lobbystów na kluczowych stanowiskach politycznych.

– George Bush i Tony Blair są głowami dwóch państw wiodących prym w eksporcie produktów farmaceutycznych. Są oni również zagorzałymi zwolennikami wojny.

– Donald Runsfeld był Dyrektorem Naczelnym i członkiem zarządu szeregu międzynarodowych firm farmaceutycznych (Searle, Gilead itp.). Obecnie jest najbardziej zaciekłym zwolennikiem wojny w administracji Busha, kontrolującym miejsca i czas trwania nalotów.

Wojny, długotrwałe kryzysy międzynarodowe i ograniczanie praw obywatelskich leżą w interesie kartelu farmaceutycznego.

Na następujące fakty również należy spojrzeć z innej strony:

– Przemysł farmaceutyczny był największą grupą przemysłową sponsorującą program wojenny administracji Busha podczas wyborów w listopadzie 2002 roku.

– Pierwszymi „beneficjentami” „Ustawy o bezpieczeństwo Ojczyzny” były firmy produkujące leki, ponieważ uzyskały one gwarancję immunitetu dla wszelkich efektów ubocznych swych produktów!

– W swym orędziu o stanie państwa, prezydent Bush nie wsparł naturalnego programu leczniczego, lecz obiecał sięgający 400 miliardów dolarów (!) program subsydiów dla firm farmaceutycznych pod przykrywką Medicare.

– Nawet zaskakująco wysokie wsparcie – w wysokości 15 miliardów dolarów = dla leczenia AIDS w Afryce. W pierwszej kolejności przyniesie korzyść firmom farmaceutycznym, nie zaś narodom Afryki. Pomimo skutecznej i dostępnej alternatywy, tych ludzi uzależnia się od przemysłu farmaceutycznego.

„Oddawajmy się zdrowiu, nie wojnie! - Make Healt Not War!” Mathias Rath, M.D.

--

Więcej informacji: www.dr-rath-health-foundation.org

- Popraw zdrowie swojego narodu i złam kartel farmaceutyczny! Przyłącz się do naszej kampanii „Zdrowie dla wszystkich do roku 2020”!

- Odwiedź naszą witrynę internetową i zapoznaj się z podobnymi strategiami, dotyczącymi lecznictwa naturalnego, funkcjonującymi w innych krajach.

- Poinformuj swych politycznych przedstawicieli i wspieraj swój własny rząd przy wdrażaniu programów stanowiących fundament nowego, niezależnego systemu zdrowotnego.

- Skontaktuj się z nami w celu wsparcia rozwoju lokalnych i ogólnonarodowych projektów w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej.

- Skontaktuj się z nami, jeżeli jesteś zainteresowany wspieraniem rozpowszechniania w swoim języku oraz w swym kraju, informacji zdrowotnych ratujących życie.

Niniejszy publiczny serwis informacyjny jest finansowany przez miliony pacjentów, którzy skorzystali już z programu naturalnego leczenia Prosimy o wspieranie tej globalnej kampanii za pomocą darowizn ( zczegółowe informacje znajdziesz na naszej witrynie internetowej).
www.zdrowydarnatury.com

Licencja: Creative Commons
-1 Ocena