Promieniowanie,to energia,która przenoszona jest w postaci niewidocznych promieni jonizacyjnych. Naturalne substancje radioaktywne są tak samo niebezpieczne jak sztuczne.

Data dodania: 2008-01-24

Wyświetleń: 33775

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 7

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

7 Ocena

Licencja: Creative Commons

Promieniowanie,to energia,która przenoszona jest w postaci niewidocznych promieni jonizacyjnych. Naturalne substancje radioaktywne są tak samo niebezpieczne jak sztuczne. Jedne i drugie są najczęściej niewidocznymi źródłami promieniowania, działającemu na szkodę organizmu w sposób długotrwały i powolny.
Promieniotwórczość substancji mierzy się za pomocą liczby samoistnych przemian,które zachodzą w odpowiednim czasie (jednostka Becquerel równa się jednej samoistnej przemianie na sekundę).W siwertach lub remach (1 Sv to 100 remów) mierzy się wartość promieniowania absorbowanego przez organizm.
Najsilniejsze źródło promieniowania,na jakie jesteśmy narażeni,pochodzi z kosmosu lub powolnego rozkładu radioaktywnych pierwiastków zawartych w skamieniałych minerałach. W naszym otoczeniu najsilniejszym źródłem promieniowania jest Słońce,niezbędne do istnienia życia na Ziemi. Są to promienie widzialne dla człowieka i promienie ultrafioletowe,które są częściowo zatrzymywane przez atmosferę. One kształtują klimat,pogodę,fazy wzrostu roślin,życie zwierząt..., aż do migracji turystów w pogoni za opalenizną.
Słońce wysyła także promienie X,gamma,promienie kosmiczne,tzw.słoneczny wiatr składający
się ze szkodliwych dla człowieka cząstek. Promienie ultrafioletowe,w mniejszym stopniu zatrzymywane przez atmosferę w bardzo wysokich górach,mogą spowodować uszkodzenia wzroku.
Człowiek jest bezradny wobec promieniowania kosmicznego,a pomimo to wzmacnia jego oddziaływanie na powierzchnie Ziemi,niszcząc warstwę ozonową, stanowiącą zasadniczą ochronę przed tym
promieniowaniem.
Niektóre skały zawierają minerały radioaktywne. Rejony,gdzie znajdują się skały granitowe
charakteryzują się silnym napromieniowaniem.
Tak samo jak toksyczne metale pochodzenia naturalnego,tak i niebezpieczne źródła
promieniowania cały czas są wzmacniane przez działanie człowieka. Niszczycielskie eksplozje w Hiroszimie i Nagasaki,wybuchy atomowe prowadzone na morzach południowych.,awarie elektrowni atomowych,np.w Czarnobylu,radioaktywne przecieki,np.w Sellafield w Wielkiej Brytanii,wycieki radioaktywne z elektrowni atomowych przyczyniają się do zwiększonej radioaktywności na całej Ziemi. Są inne źródła promieniowania,o których się nie mówi,bo nie wywołują żadnych skutków od razu,chociaż spotykamy się z nimi na co dzień. Są to:ekran telewizyjny i komputerowy,telefony komórkowe,stare fosforyzujące budziki,promienie rentgenowskie,terapeutyczne wykorzystanie substancji radioaktywnych w medycynie nuklearnej,niektóre przyrządy miernicze itd.
Uszkodzenia spowodowane promieniowaniem
Bez względu na miejsce zamieszkania człowiek zawsze był narażony na promieniowanie
naturalne. Przy nowoczesnej technologii i zmniejszenia warstwy ozonowej jego dawki stale rosną.
Promienie zagrażają nam w coraz większym stopniu i musimy zadbać o działanie profilaktyczne,aby przeciwdziałać nim,ponieważ komórki człowieka są bardzo delikatne. Specjalna informacja zawarta jest w kodzie DNA mieszczącym się w jądrze komórki. Promieniowanie uszkadza te informacje i proces odnowy komórek. Najbardziej narażone są komórki,które często ulegają odnowie, np.komórki skóry,krwi i jelit. Przy silnym napromieniowaniu mogą nastąpić następujące dolegliwości:oparzenia,zaburzenia jelitowe i choroby krwi. Mogą one uszkodzić kod genetyczny. Po uszkodzeniu kodu komórki,mogą ulegać mutacji i tworzyć komórki nowotworowe lub,przy komórkach rozrodczych mogą doprowadzić do anomalii genetycznych płodu.
Organy ulegające uszkodzeniu poprzez promieniowanie radioaktywne zawarte w posiłkach lub w
powietrzu:jod 131 uszkadza tarczycę,stront 90 może doprowadzić do anemii i białaczki,cez 134 i 137 może przedostać się do tkanki płucnej,najpierw jednak atakuje wątrobę i mięśnie,radioaktywny węgiel (karbon 14)może odkładać się w całym organizmie,radon uszkadza płuca,uran uszkadza nerki.
Ochrona przed promieniowaniem
Wszystkim nam zagraża narastająca aktywność promieniowania naturalnego. Dołączają do tego
wybuchy jądrowe,promieniowanie aparatów rentgenowskich,telewizorów,komputerów,telefonów komórkowych,kuchenek mikrofalowych i wielu innych technologii XXI wieku. Dlatego nikomu nie da się uchronić przed tym promieniowaniem,jeśli nie podejmie określonych kroków. Aby uchronić się i zmniejszyć szkodliwe działanie promieniowania trzeba usunąć z organizmu lub z jego otoczenia możliwie wszystkie czynniki radioaktywne i zmniejszyć skutki jego oddziaływania. Łatwiej jest eliminować radioaktywne substancje niż leczyć skutki chorób wywołane przez nie. Gdy substancja radioaktywna dostanie się do organizmu,to przenika zazwyczaj do :kości, tarczycy,płuc, nerek,jajników,jąder lub szpiku kostnego,a niektóra do przewodu pokarmowego. Dzięki właściwemu funkcjonowaniu jelit możemy wyrzucić ją z organizmu. Substancje,które opróżniają jelita to: pektyny(jabłka,pomarańcze,grejpfruty,jagody,winogrona,
pochodzący z glonów i wodorostów błonnik pokarmowy, tlenek glinu(duża absorpcja toksyn).Dostarczanie odpowiedniej ilości wapnia(budulca kości)zmniejsza osadzanie się w nich strontu90.
Niekorzystny wpływ promieniowania powoduje powstawanie wolnych rodników. Do ochrony
przed tego rodzaju czynnikami są przeciwutleniacze. Temu zjawisku sprzyja jonizacja.

www.zdrowydarnatury.com

Licencja: Creative Commons
7 Ocena