Psychoterapia poznawczo-behawioralna wywodzi się z behawioryzmu, jednak jej założenia odnoszą się nie tylko do wyuczonych zachowań, lecz także do skryptów i schematów poznawczych. Ten rodzaj terapii uznawany jest za jedną z najskuteczniejszych form oddziaływania psychologicznego.

Data dodania: 2020-04-10

Wyświetleń: 769

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Psychoterapia poznawczo-behawioralna – założenia i efekty

Założenia psychoterapii poznawczo- behawioralnej

W latach sześćdziesiątych XX wieku Aaron Beck opracował główne założenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej (ang. cognitive-behavioral psychotherapy, terapia CBT). Beck był psychiatrą i stwierdził, że emocje, zachowania, myśli oraz schematy poznawcze wpływają na siebie wzajemnie i w ten sposób tworzą pewne wzorce działania, które jednak nie zawsze są właściwe i dopasowane do sytuacji jednostki. Człowiek pod wpływem bodźców, a także własnych emocji i odczuć uczy się zachowań lub kopiuje działania innych osób. Zgodnie z głównym założeniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej wizyta u specjalisty jest konieczna, gdy sztywne wzorce zachowań nie pozwalają na osiąganie celów życiowych i rozwój osobisty, a postrzeganie świata jest zaburzone. Terapeuta pomaga ustalić przyczyn danych zachowań, np. na podstawie wyuczonych nawyków z przeszłości. Zdecydowaną zaletą CBT jest dosyć krótki czas trwania, co oznacza, że spotkania z psychologiem odbywają się cyklicznie co tydzień przez kilka tygodni lub miesięcy, a nie przez kilka lat, jak w przypadku psychoanalizy. Właśnie dlatego to psychoterapia poznawczo-behawioralna jest często wybierana przez klientów gabinetów i poradni psychologicznych. W trakcie każdej sesji z psychoterapeutą kluczowe znaczenie ma współpraca i zadbanie o dobry kontakt. Terapeuta stara się dokładnie przeanalizować zachowania pacjenta, działające bodźce, a także konkretne reakcje. Na spotkanie z psychoterapeutą można umówić się poprzez stronę: http://strefamysli.pl/psychoterapia-indywidualna/.

Efekty psychoterapii poznawczo-behawioralnej

CBT przeznaczona jest dla osób zmagających się z różnorodnymi problemami, takimi jak: fobie, nerwica lękowa, ataki paniki, zaburzenia odżywiania, trudności ze snem, przewlekłe zmęczenie, stres pourazowy. Najczęściej jednak terapię tę stosuje się w przypadku depresji i łączy się oddziaływanie psychologiczne z leczeniem farmakologicznym. Terapia poznawczo-behawioralna jest najlepiej przebadaną pod względem skuteczności. Zgodnie z dotychczasowymi wynikami badań efekty pojawiają się po kilku tygodniach, a po zakończeniu terapii pacjent może samodzielnie zmagać się z nowymi problemami dzięki wyuczeniu nowych schematów postępowania. W przypadku poważniejszych zaburzeń psychicznych konieczne jest połączenie leczenia farmakologicznego z terapią, a efekty połączenia obu działań są zwykle dużo lepsze niż w przypadku stosowania tylko jednej z tych metod. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna, a ryzyko nawrotu zaburzeń po jej odbyciu staje się dużo mniejsze.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena