Unieszkodliwiania odpadów medycznych, które są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt jest bardzo ważnym procesem, którego wypełnienie należy do specjalistów pracujących w służbie zdrowia.

Data dodania: 2010-10-19

Wyświetleń: 1969

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Odpady medyczne  - to stwierdzenie może brzmieć dziwnie, ale to nic innego jak każdy jednorazowy lub wielorazowy przedmiot, który miał styczność z chorymi, wymazami bakteriologicznymi czy lekami. Odpady medyczne znajdują się wszędzie, nie tylko w szpitalach, ale także w naszych domach. Warto podkreślić, że odpady medyczne nie powstają tylko w szpitalach i przychodniach zdrowia, ale również u dentysty, szkolnej higienistki, punkcie medycznym, aptece, laboratorium, ambulatorium. Ponadto odpady medyczne powstają na niemal każdym etapie postępowania medycznego takim jak diagnoza, leczenia, badanie, operowanie, rejestracja, a nawet przebywanie w szpitalu czy spożywanie posiłków przez pacjentów z oddziałów chorób zakaźnych.

Odpady medyczne są bardzo niebezpieczne, a kontakt z nimi może zagrażać naszemu życiu i zdrowiu. Dzieje się tak, bowiem są one nosicielami i zalążkami bakterii, wirusów i drobnoustrojów chorobotwórczych przenoszonych z jednych pacjentów na drugich. W związku z niebezpieczeństwem, jakim są odpady medyczne, niezwykle ważne jest ich właściwa utylizacja. Unieszkodliwianie odpadów jest czynnością dokładnie określoną w szczegółowych przepisach bhp, indywidualnych dla każdej placówki, w której takie odpady powstają.

Profesjonalna utylizacja odpadów medycznych pozwala wyeliminować zagrożenie zarażenia się jakąś chorobą bądź wirusem niebezpiecznym dla zdrowia. Niestety w wielu placówkach owe przepisy dotyczące unieszkodliwiania odpadów nie są skrupulatnie przestrzegane, przez co często z braku świadomości i rzetelności w pracy, dochodzi do nieszczęśliwych wypadków i zakażeń. Na szczęście pracownicy placówek sanitarno -epidemiologicznych dokonują bieżących kontroli sposobu unieszkodliwiania odpadów w punktach medycznych, w których one powstają. Dzięki temu i poprzez nakładanie kar za nieprzestrzeganie przepisów, mobilizuje się pracowników służby zdrowia o poważne traktowanie przepisów bhp, które przecież zostały skonstruowane również dla nich. Niewłaściwa utylizacja odpadów nie zagraża tylko pacjentom, ale również wszystkim pracownikom punktów medycznych, którzy mają z nimi do czynienia.

O istotności profesjonalnej utylizacji odpadów medycznych należy stale przypominać, gdyż są to jedne z najbardziej niebezpiecznych odpadów, będących efektem ubocznym działalności ludzkiej.

Licencja: Creative Commons