0
głosów
- +

Jak obronić się przed nakazem zapłaty

Autor:

Aktualizacja: 23.08.2010


Kategoria: Prawo / Prawo


Artykuł
  • 0 głosów dodatnich
  • 0 głosów ujemnych
  • 2132 razy czytane
  • 5 przedrukowany
  • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
  • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
 

Nakaz zapłaty wydany przez sąd w postępowaniu upominawczym wymaga podjęcia obrony przez pozwanego, w przeciwnym razie nakaz będzie miał skutki prawomocnego wyroku. W konsekwencji bezczynność pozwanego może go drogo kosztować. Artykuł wskazuje jak należy bronić się przed roszczeniami, o których orzeczono w nakazie zapłaty.


                W sprawach o roszczenia pieniężne wnoszonych do sądu, w przeważającej części wydawane są nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym.  Sędzia lub referendarz sądowy, po zapoznaniu się z materiałem dowodowym i uznaniu, iż przedstawione okoliczności nie budzą wątpliwości, może wydać nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, ze o terminie posiedzenia pozwany nie zostanie zawiadomiony. O wydaniu nakazu zapłaty dowie się natomiast w chwili doręczenia mu nakazu i pozwu. Od daty doręczenia biegnie dwutygodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Trzeba pamiętać, iż termin ten jest nieprzekraczalny. Jeśli sprzeciw zostanie wniesiony po terminie, sąd go odrzuci, a to oznacza, że nakaz będzie miał moc prawomocnego wyroku. Może zostać wtedy przez powoda skierowany do egzekucji komorniczej.

                    W sytuacji, gdy sprzeciw zostanie wniesiony w ciągu dwóch tygodni i nie zawiera braków, nakaz zapłaty straci moc i odbędzie się sprawa przed sądem, w czasie której pozwany będzie mógł zając stanowisko na rozprawie.

                     Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu, z tym że nakaz zapłaty w części dotyczącej tylko kosztów procesu może być zaskarżony w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez wniesienie skargi na orzeczenie referendarza sądowego. Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu, należy jednak pamiętać, iż chodzi o operatora publicznego – Pocztę Polską. Jeśli pismo prześlemy kurierem to datą jego wniesienia będzie dzień, w którym wpłynie do sądu.

                     W sprzeciwie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, a także pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Sprzeciw powinien być złożony z odpisami dla każdej ze stron.

                 Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.

                Wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty mamy szansę obronić się przed roszczeniami finansowymi, które często są  niezasadne, na przykład przedawnione.

www.prawomocne.pl


Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.
Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij