Niejeden z Was zastanawiała się czym tak naprawdę zajmuje się doradztwo podatkowe. Otórz jednym z podastawowych zadań tej instytucji jest udzielanie opinii podatkowych, ich analiza i interpretacja.

Data dodania: 2010-07-14

Wyświetleń: 1712

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons


Usługa wykonania opinii prawno-podatkowej przez biuro rachunkowe polega na opracowaniu analizy prawnej, ściśle określonego przez klienta, zdarzenia. Przedsiębiorca otrzyma w tym wypadku bardzo wyważoną ocenę prawną sytuacji, w której się znalazł. Dokonuje się jej na podstawie przepisów, oraz orzecznictwa sądów administracyjnych (WSA, NSA), cywilnych, oraz karnych; orzecznictwa organów administracji; a także poglądów doktryny, wyrażonych w różnych opracowaniach dydaktyczno-naukowych.

Jednakże najistotniejszą częścią opinii jest wyartykułowanie przez doradcę podatkowego własnego stanowiska w sprawie, oraz - w razie potrzeby - udzielenie praktycznych porad klientowi. Ta część odróżnia opinie podatkowe od informacji i sprawia, iż takie opracowania są dla podatnika glejtem, którym może się posługiwać w kontaktach z administracją, ale równocześnie praktycznymi wskazówkami postępowania.

Opinie podatkowe są najobszerniejszą formą świadczenia usług przez doradztwo podatkowe. Dotyczą zwykle zagadnień o dużym ciężarze gatunkowym, lub ryzyku interpretacyjnym, które wymaga wnikliwej analizy przepisów. Mogą też dotyczyć operacji gospodarczych powodujących skutki w kilku podatkach. Zawsze podczas negocjacji umowy z klientem, ustalany jest charakter opracowania - opinia podatkowa, czy konsultacja podatkowa.
Opinie podatkowe przybierają nazwę raportu, gdy są wykonywana w ramach audytu podatkowego. Raport jest sformalizowanym opracowaniem zawierającym stan faktyczny kontrolowanego klienta, ocenę prawną, oraz wnioski prewencyjne, lub następcze.

W ramach usługi analiz biuro rachunkowe zapewnia pomoc w ocenie skutków podatkowych zawieranych i negocjowanych umów. Proponuje zmiany, które zabezpieczają pozycję podatkową naszych klientów. Pomaga w dokonaniu analizy umów z punktu widzenia wszechstronnej oceny skutków podatkowych. Proponuje zmiany, które zabezpieczą pozycje podatkową Państwa firmy,
a Państwu zapewnia komfort pracy i pewność w negocjacjach. Biuro rachunkowe prowadzi również doradztwo w zakresie kształtowania umów na świadczenie usług menadżerskich, licencyjnych, know-how i transferu innych wartości niematerialnych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena