Często zdarza się, iż chcemy zwrócić się do Sądu o rozstrzygnięcie sporu, ale nie stać nas na zapłacenie za profesjonalną pomoc prawną adwokata czy radcy prawnego. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Na gruncie postępowania cywilnego możliwe jest ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu, który w pełni profesjonalnie poprowadzi naszą sprawę.

Data dodania: 2007-07-30

Wyświetleń: 6574

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Postępowanie o ustanowienie pełnomocnika z urzędu ma charakter dwustopniowy. Zgodnie z treścią art. 117 § 1 kodeksu postępowania cywilnego wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu może zgłosić jedynie strona zwolniona w całości lub częściowo od kosztów sądowych. W związku z tym razem z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu musimy zgłosić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie. Sąd rozpatrzy wniosek o ustanowienie pełnomocnika dopiero jeśli uzna, iż nasza sytuacja majątkowa uzasadnia chociażby częściowe zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych, a ponadto jeśli uzna udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny. Zatem zanim sąd rozpozna wniosek o ustanowienie adwokata czy radcy prawnego z urzędu oceni naszą sytuację majątkową: w tym celu musimy złożyć na piśmie oświadczenie, iż nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku należy dołączyć także oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie to należy złożyć na odpowiednim formularzu dostępnym w sądzie, w praktyce sądy wzywając do złożenia oświadczenia na formularzu przesyłają również odpowiedni druk.
Wniosek taki należy zgłosić w sądzie, w którym zamierzamy wytoczyć powództwo, czy też złożyć inny wniosek. Jeżeli nasze miejsce zamieszkania nie znajduje się w obszarze właściwości sądu przed którym sprawa ma się toczyć, wniosek można złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla nas ze względu na miejsce zamieszkania. Sąd ten prześle nasz wniosek do właściwego sądu. Wniosek można złożyć przed wniesieniem pozwu lub też razem z nim.
Licencja: Creative Commons
1 Ocena