Międzynarodowa firma architektoniczno-inżynieryjna PM Group Polska w konsorcjum z firmą Ernst & Young oceniła plany rozbudowy portów morskich Szczecin i Świnoujście. Weryfikację zleciło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach przygotowań wniosku o unijną dotację.

Data dodania: 2010-03-18

Wyświetleń: 2359

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego firma PM Group Polska zweryfikowała cztery studia wykonalności projektów oraz sześć Raportów Oddziaływania na Środowisko dla planowanych przedsięwzięć. Eksperci PM oraz E&Y skontrolowali pod względem technicznym i ekonomicznym plany rozbudowy portów morskich Szczecin i Świnoujście. Dokonano także oceny przebudowy infrastruktury drogowej oraz kolejowej w obu portach morskich. W ramach zamówienia publicznego zweryfikowano dodatkowo prawidłowość sporządzenia sześciu raportów o oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w aspekcie wymogów prawa unijnego. - Uwagi zawarte w raportach kończących audyt techniczno-finansowy zostaną uwzględnione przez Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście SA we wniosku o unijną dotację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – tłumaczy Adam Rak, koordynator projektów i ekspert ds. ochrony środowiska w PM Group Polska
Rozbudowa obu portów ma kosztować ok. 780 mln złotych. Najważniejszą inwestycją ma być budowa portu zewnętrznego w Świnoujściu, w tym stworzenie stanowiska statkowego do rozładunku gazu ziemnego wraz z budową systemu przesyłu LNG. W planach jest też rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu, tak by można było obsługiwać tam duże promy przekraczające 200 m długości. Przedsięwzięcie ma zwiększyć konkurencyjność Świnoujścia w stosunku do niemieckich portów promowych.
Port morski w Szczecinie ma być rozbudowany na półwyspie Ewa w związku ze wzrostem przeładunków towarów rolno-spożywczych w tym rejonie. W obu portach planuje się dodatkowo przebudowę dróg i linii kolejowych. Wykonanie inwestycji planuje się do 2013 roku.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena