Lokaty bankowe, ocena atrakcyjności ofert, istotne czynniki które warto brac pod uwage. Krytyczne podejście do bankowych reklam lokat. Lokaty a inne formy inwestowania. 

Data dodania: 2010-03-18

Wyświetleń: 2082

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Banki kuszą nas swymi ofertami, w tym lokat terminowych, rachunków (bieżących, oszczędnościowych), funduszy (inwestycyjnych, powierniczych) oraz kredytów. Bankowość jednak ma swoje korzenie w zwyczajnej lichwie polegającej na udzielaniu pożyczek w celu osiągnięcia zysku z tytułu wysokich odsetek. Pamiętajmy o tym i do wszelkich reklam produktów bankowych podchodźmy z dystansem, czujnością i rozwagą. Celem banków jest generowanie zysków. Banki, jak mało kto, mają środki na reklamę efektowną wizualnie, kreatywną. Jednak efektowna, kreatywna reklama niekoniecznie musi być zarazem rzetelna i obiektywna, chociaż oczywiście powinna taką być. Osobnym tematem jest sprawa atrakcyjności bankowych ofert generalnie w zestawieniu z innymi formami inwestowania, jak na przykład inwestowanie w zakup nieruchomości , złoto, akcje spółek, obligacje czy inne, w zależności od okazji jaka komuś nadarza się.

Skupmy się na tym, co wszyscy widzimy, o czym wszyscy wiemy i z czego wszyscy możemy skorzystać a więc skupmy się tutaj na ofertach banków a ściślej na bankowych ofertach inwestowania pieniędzy. Niewątpliwie więc inwestowanie pieniędzy w bankach jest jednym z bezpieczniejszych oraz, co bardzo ważne i korzystne (dla banków), jednym z najprostszych i najbardziej dostępnych. Po pierwsze, przeciętny obywatel obawia się ryzyka i nie ma wiedzy oraz nie interesuje się na codzień innymi możliwościami inwestycyjnymi. Na przykład akcje na giełdzie mogą, ujmując kolokwialnie, "polecieć na łeb, na szyję". Prócz tego, aby zagrać na giełdzie (nawet nie wnikając w efekty), trzeba przyswoić sobie i zrozumieć znaczenie kilku podstawowych zasad oraz terminów a już to u niektórych osób rodzi frustrację, trudności i niechęć. Takich trudności nie ma w obliczu założenia bankowej lokaty, konta i wpłacenia pieniędzy. Po drugie, lokatę czy rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy może założyć praktycznie każdy, niemal niezależnie od wielkości środków, jakimi dysponuje. Inaczej jest na przykład w przypadku inwestowania w nieruchomości, to oczywiste.

Paradoksalnie, w niektórych przypadkach można inwestować środki w lokaty lub konta oszczędnościowe przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań finansowych. Tak jest np. w przypadku przedsiębiorców biorących samochód w leasing. Dzięki bowiem możliwości odliczenia kosztów leasingu sfinansoanie samochodu w ten sposób może być tańsze niż zakup za gotówkę. Podobnie np. w przypadku kredytów studenckich których oprocentowanie jest, można by rzec, nieprzyzwoicie niskie, gdyż są dotowane przez państwo; co więcej środki z kredytu studenckiego można z zyskiem umieszczać na lokatach bankowycyh.

Tym niemniej nawet w zakresie tylko bankowych ofert lokat, kont, rachunków i funduszy inwestycyjnych potencjalny klient powinien zachować przynajmniej minimum czujności, oraz wiedzieć, co jest w ofercie i umowie z bankiem ważne oprócz tego, o czym bank wspomina w reklamie i na jakie szczegóły zwracać uwagę, w tym porównując z ofertami innych banków. Wszystko po to, żeby, jeżeli już musi skorzystać z bankowej oferty, to żeby wybrać faktycznie tę najkorzystniejszą. Problem dotyczy nierzetelnych reklam banków oraz różnego rodzaju zwodniczych kruczków - sformułowań w umowach, ze szkodą dla klientów poprzez wprowadzanie ich w błąd. Jest to problem niebagatelny, o czym świadczy chociażby wysłanie przez Komisję Nadzoru Finansowego ostrzeżeń do kilku banków, których reklamy uznano za nierzetelne. Skutkiem takich nierzetelnych działań tracą inwestorzy którzy, gdyby mieli świadomość faktycznego stopnia atrakcyjności bankowej oferty, swoje pieniądze ulokowaliby korzystniej, niekoniecznie właśnie akurat w (danym) banku. Jednak nie ulegajmy złudzeniom, bo nawet najatrakcyjniejsza lokata bankowa nie przyniesie nikomu tak wysokiego zysku, jaki mogą przynieść niektóre inne formy inwestowania, ale obarczone oczywiście (większym) ryzykiem. Są jednak i tacy ludzie, którzy nie zainwestują pieniędzy w banku nawet jeżeli ofera będzie bezkonkurencyjna. Chodzi głównie o dłużników ściganych przez komornika oraz tych, których dochody są przynajmniej niezbyt legalnego pochodzenia i obawialiby się kontroli swojego konta przez niektóre urzędy. To tak na marginesie.

Do rzeczy jednak; przedstawmy najistotniejsze czynniki mogące różnicować atrakcyjność poszczególnych lokat bankowych. Wszyscy wiedzą o tym, ze ważne jest oprocentowanie lokaty. Generalnie, że im wyższe tym lepsze, wiadomo. Jednak już zdecydowanie mniej osób wie i rozumie to, że samą deklarację np. 8% na lokacie "wykrzyczaną" wielkimi literami i efektownie w reklamie banku należy głębiej przeanalizować a następnie porównać z ofertami lokat w innych bankach i to nie tylko tych największych, aktywnie reklamujących swoje oferty. Albowiem bywa tak, że to właśnie te najmniejsze banki, ze stosunkowo niewielkim kapitałem, aby go zdobyć i móc następnie udzielać kredytów, oferują najkorzystniejsze lokaty.

W zakresie oprocentowania lokaty ważne jest, czy jest ono stałe czy zmienia się, a także jak przedstawia się kwestia kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja odsetek polega na dopisywaniu narosłych w wyniku oprocentowania lokaty odsetek do kwoty głównej na rachunku i tym sposobem odsetki również procentują. Im częściej bank dokonuje ich kapitalizacji tym oczywiście lepiej. Chyba większość banków dokonuje kapitalizacji odsetek co każdy miesiąc, ale są i takie, które operację tę wykonują w dłuższych odstępach czasu, czyli zwłaszcza co kwartał.

Jak wcześniej wspomniano, banki uciekają się czasem do niezbyt rzetelnej reklamy mogącej niektórych klientów wprowadzić w błąd. Przykładem i to właśnie w kwestii oprocentowania lokaty jest stosowanie tzw. oprocentowania progowego a więc stosowanie progów w oprocentowaniu lokaty w zależności od kwoty lokaty. Czyli, przykładowo w reklamie lokaty banku słyszymy, że oprocentowanie lokaty wynosi 5%. Jednak bank nie dodaje do tego istotnej informacji a więc, że jest to oprocentowanie maksymalne, powiedzmy, że przy wartości lokaty nie mniejszej niż 15 tys. zł. a przy niżej kwocie lokaty jej oprocentowanie wynosi np. 4%. Czyli, że na oprocentowanmie wynoszące 4% mogą liczyć ci spośród klientów, którzy ulokują w banku minimum 15 tys. zł. Pozostali klienci powinni więc sprawdzić, czy inny bank nie oferuje wyższego oprocentowania przy niższej kwocie lokaty, tzn. w tym (w ich) wypadku wyższego niż 3%.

Należy też pamiętać o tym, ze oprocentowanie lokaty może być stałe ale może też być zmienne a więc zmianiać się, ulegać wahaniom w czasie przede wszystkim w zależności od zmian zachodzących na rynku a konkretnie w zależności od zmian w wysokości stopy procentowej. Pamiętajmy też, że zakładając lokatę decydujemy się na zamrożenie nasze pieniędzy.

Może się okazać, że pieniądze ulokowane na lokacie w banku będą nam potrzebne przed upływem terminu na jaki została założona. Może warto więc sprawdzić przed jej założeniem, na jakich zasadach możliwe jest jeje zerwanie i jakką część narosłych już odsetek traci się w takim wypadku. Jeżeli przewidujemy ewentualność zerwania lokaty długoterminowej, to może lepiej założyć krótkoterminową lokatę odnawialną albo po prostu konto oszczędnościowe.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena