Przygotowując rozliczenie podatku za 2009 rok warto jeszcze raz sprawdzić jakie ulgi podatkowe nam przysługują i na jakich warunkach możemy z nich skorzystać.

Data dodania: 2010-02-07

Wyświetleń: 3168

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przygotowując rozliczenie podatku za 2009 rok warto jeszcze raz sprawdzić jakie ulgi podatkowe nam przysługują i na jakich warunkach możemy z nich skorzystać.

Przygotowując PIT 2009 możemy skorzystać z dwóch rodzajów odliczeń – odliczenia od dochodu i odliczenia od podatku. Poniżej prezentujemy listę przysługujących podatnikom odliczeń od dochodu przewidzianych przez prawo podatkowe w roku 2009. Przypominamy, że przez dochód rozumiemy różnicę między przychodami uzyskanymi z różnych źródeł, a kosztami ich uzyskania. Dochód mówiąc w skrócie jest więc naszym zarobkiem „na czysto”.

Odliczenia od dochodu obejmują:

-         składki na ubezpieczenie społeczne bez limitu, w wysokości faktycznie poniesionej

-         od 01.12.2008 również składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone od dochodu osiągniętego z działalności zarobkowej wykonywanej za granicą, jeśli nie zostały one odliczone od dochodu już wcześniej w państwie członkowskim UE, w którym  pracowaliśmy

-         zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu

-         darowizny na cele pożytku publicznego- 6% dochodu

-         darowizny na cele kultu religijnego, krwiodawstwa, na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościoła- bez limitu

-         ulga na prywatny internet- 760zł

-         ulga na nowe technologie- 50% kosztów (dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy ponieśli wydatki na zakup nowych technologii)

-         ulga rehabilitacyjna, która obejmuje opłacenie przewodników (2280 zł), utrzymanie psa przewodnika (2280 zł), utrzymanie samochodu osobowego (2280 zł), leki zalecone przez specjalistę (nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie), ulga rehabilitacyjna dla opiekuna (9120zł, przy czy limitem są dochody osoby niepełnosprawnej)

-         w ramach praw nabytych (kontynuacja ulgi) odliczeniu podlegają odsetki od części kredytu nie przekraczającej kwoty 243.460 zł.

Kredyt musiał zostać w tym przypadku zaciągnięty na określony cel czyli:

* na postawienie budynku mieszkalnego, wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej lub nabycie prawa do nowowybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku.

* na zakup nowowybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w ramach działalności gospodarczej.

*na nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena