Arystoteles twierdził, że ośrodek myśli znajduje się w sercu, a mózg służy do chłodzenia ciała. Dziś śmieszy, ale taki pogląd przetrwał przez wiele wieków.

Data dodania: 2009-12-25

Wyświetleń: 2540

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

 Prawda jest taka, że organ nazywany mózgiem, znajdujący się w czaszce o masie ok. 1300 - 1500 gramów jest najgorzej rozpoznanym organem człowieka przez współczesną naukę. A w ostatnim dziesięcioleciu dowiedzieliśmy się o nim znacznie więcej niż przez tysiąclecia. Dopiero badania na poziomie subkomórkowym pozwoliły rozwikłać nieco tajemnic. Budowa pojedyńczej komórki porównywalna jest do sporej fabryki. Matka Natura przez miliardy lat tworzyła tę fabrykę, jednocześnie miniaturyzując ją do wymiarów liczonych w mikrometrach. W przybliżeniu na ostrzu szpilki można zmieścić ich około 50.

 Nasz mózg to ogromnie rozbudowana struktura. Mimo niebywałego postępu w dziejach świata, technologii, algorytmów daleko nam do zbudowania komputera, którego właściwości byłyby porównywalne do mózgu przeciętnego człowieka. Każdy jest inny. Różnią się bardziej niż linie papilarne. Nawet u bliźniąt jednojajowych, genetycznie identycznych różnice są ogromne.

Francis Crick - laureat Nagrody Nobla współodkrywca struktury molekularnej kwasu deoksyrybonukleinowego DNA w swej książce " Zdumiewająca hipoteza" pisze :
"- Ty, Twoje radości i smutki, ambicje i wspomnienia, wszystko to, co składa się na Twoją osobowość i wolę jest niczym innym jak tylko przejawem funkcjonowania ogromnego zespołu komórek nerwowych i innych cząstek z nim związanych."

Dosyć mechanistyczne i pozbawione jakiegokolwiek romantyzmu podejście. Zdania wśród naukowców są jednak mocno podzielone. Jakkolwiek by na to nie patrzeć wszystko to co czyni człowieka unikatowym - jak posługiwanie się mową, samoświadomość, myślenie abstrakcyjne, skojarzenia, pamięć, inteligencja ciągle wymykają się kontroli i nie dają się zmierzyć. Nikt do tej pory nie opracował nawet szkicu mapy dla tej mieszaniny mitu, moralności, stereotypów, wiary, bólu, cierpienia,
radości, smutku, nadziei, miłości, pierwotnych atawizmów i lęków, indoktrynacji, wymuszonych zachowań i całego spektrum niewymienionych rzeczy składających się na geografię naszego ducha i osobowości.

Wiadomo, że ani masa, ani objętość mózgu nie stanowi kryterium jego wartości ani oceny. Dodatkowym ograniczenie dla badaczy są ... oni sami. Badają mózg za pomocą swojego. Oba pochodzą od tego samego producenta.


Gdzie się co mieści w mózgu : przypomina pytanie gdzie jest głos w radio, wizja i kolor w TV, tekst, grafika i dźwięk w internecie. O ile na drugą część pytania można, chociaż nie bez trudności odpowiedzieć, to pierwsza część pytania mimo, że zlokalizowano wiele ośrodków nie jest taka prosta i jednoznaczna. Wielu ludzi po ciężkich wypadkach i urazach mózgu funkcjonuje normalnie. Wynikałoby z tego, że komórki mózgu mogą przejmować inne funkcje, niż te do których były pierwotnie przeznaczone.

Mechanizm działania kształtował się miliony lat. Przychodzimy na świat genetycznie zaprogramowani. Niewykluczone, że ze sporym bagażem doświadczeń, będących udziałem naszych przodków. Jest to mieszanina wielu czynników, wzajemnie się uzupełniających i przenikających. W tej sieci jest mnóstwo roboty dla chemików, fizyków, lekarzy, psychologów i znacznej
części specjalistów innych dziedzin wiedzy.

Mózg nie dość, że sam w sobie stanowi tak złożoną strukturę wysyła " zamówienia na określone produkty"
do innych organów jak wątroba, nerki, śledziona, szpik kostny, grasica czy żołądek.
Wędrują one poprzez układ krwionośny do mózgu, aby tam brać udział w skomplikowanych procesach chemicznych,
fizycznych i zamieniać się w myśl, emocje, uczucia itp.

Jest jedynym organem pracującym non - stop. Nawet serce ma chwilę przerwy między jednym a drugim skurczem.
Jakaś część mózgu musi pracować i czuwać zawsze. Ilość informacji docierających, przetwarzanych i zapamiętywanych przez mózg jest zdumiewająca, a o ich istnieniu nawet nie wiemy.

Świadkowie wypadków drogowych poddani hipnozie potrafili określić markę, kolor pojazdu, a czasem nawet jego numer rejestracyjny. W normalnych warunkach nawet sobie z tego nie zdawali sprawy.

Troskliwa Mamusia Natura dała nam w prezencie komputer o ogromnych możliwościach, Najlepsi z rodzaju ludzkiego wykorzystują go w kilku procentach. Reszta leży odłogiem.


Nasz mózg jest jak kosztowny, drogi komputer z którego od czasu do czasu ktoś wyśle maila do przyjaciół.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena