Wpływ banków i ich polityki na kształt zarówno gospodarek poszczególnych krajów, jak i całego światowego systemu ekonomicznego jest ogromny.

Data dodania: 2009-11-09

Wyświetleń: 2430

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

      Wpływ banków i ich polityki na kształt zarówno gospodarek poszczególnych krajów, jak i całego światowego systemu ekonomicznego jest ogromny. Dowodem potwierdzającym postawioną przeze mnie tezę jest chociażby obecny kryzys ekonomiczny, który znacząco wpłynął na finanse praktycznie wszystkich krajów świata. Tanie kredyty, popularnie zwane subprime, które paradoksalnie są relatywnie wysoko oprocentowane, w USA doprowadziły do zapaści tamtejszej gospodarki. System ekonomiczny Stanów Zjednoczonych jest tak wielki, że ma wpływ na gospodarki wszystkich innych krajów, dlatego bessa w USA wywołała kryzys ekonomiczny na całym świecie. Duży wpływ na taki stan rzeczy miał FED, czyli Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, który systematycznie obniżał stopy procentowe, doprowadzając tym samym do sytuacji, w której tanie kredyty były powszechnie dostępne. Efektem takiego działania zawsze jest zwiększająca się inflacja, która ma zguby wpływ na finanse danego kraju. Co ciekawe, Polska jako jeden z niewielu krajów przechodzi przez kryzys bez większego szwanku, nie notując ujemnego wzrostu PKB. Na taki stan rzeczy wpływa kilka czynników: po pierwsze oparcie gospodarki przede wszystkim o sektor usług, który bazuje głównie na wiedzy i nie zależy od surowców naturalnych. Taka relacja – duże uzależnienie od zasobów przyrodniczych – szczególnie w czasach kryzysowych ma zgubny wpływ na system ekonomiczny danego państwa, co widać na przykładzie Rosji, która jest bliska bankructwa. Drugim czynnikiem pozwalając Polsce na prześlizgnięcie się przez zapaść ekonomiczną bez szwanku jest polityka banków, które w porównaniu ze swoimi odpowiednikami w USA bardzo niechętnie przyznawały – i nadal przyznają – kredyty. Ma to negatywny wpływ na obywateli, którzy chcą je uzyskać, lecz jak widać, zbawienny na gospodarkę. Reasumując, gospodarka światowa to jeden, wielki mechanizm, który jest ze sobą ściśle powiązany, a największy wpływ na jego funkcjonowanie ma polityka banków, które są sercem gospodarek wszystkich krajów.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena