Rolą doradcy finansowego jest odpowiedni dobór instrumentów finansowych, pomoc w ich znalezieniu i zakupie oraz planowanie finansów i dbanie o skuteczną realizację tych planów. To praca ambitna i wymagająca, ale wynagradza dużą satysfakcją.

Data dodania: 2009-08-21

Wyświetleń: 2096

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zawód doradcy finansowego powstał w Stanach Zjednoczonych, gdzie upowszechnił się model doradców działających indywidualnie - w małych (jedno- lub kilku- osobowych) firmach. Póki co, w Polsce doradca może pracować przede wszystkim w ramach wyspecjalizowanych, dość dużych firm doradczych, które mają po kilka, a nawet kilkadziesiąt oddziałów rozlokowanych w całym kraju. W zależności od wielkości, zatrudniają one od kilkudziesięciu do kilkuset doradców. Największe i najbardziej uznane z nich zrzeszone są w Związku Firm Doradztwa Finansowego.
* Firma dystrybuuje produkty przez sieć zewnętrznych partnerów

W Polsce w zawodzie tym pracuje obecnie około 3 tys. osób. W porównaniu z innymi krajami europejskimi (np. Niemcy - 100 tys., Wielka Brytania - 40 tys., Włochy - 35 tys., Hiszpania - 20 tys.) liczba ta jest niewielka. Według szacunkowych danych, brakuje kilku lub nawet kilkunastu tysięcy tego typu specjalistów.

Zawód ten zyskuje coraz większą popularność, co wynika przede wszystkim z ogromnego zapotrzebowania, jakie wykreował rynek produktów finansowych. Coraz bardziej skomplikowane rozwiązania oferowane przez banki oraz zwiększona świadomość dotycząca konieczności kontroli finansów osobistych, sprawiła, że Polacy chętniej wybierają się po poradę. Z roku na rok firmy doradztwa finansowego mają więcej klientów, a także ... więcej doradców! Przybywa firm i specjalistów w zakresie pośrednictwa, którzy mogą zaoferować w jednym miejscu profesjonalną, sprawną i rzetelną obsługę w zakresie produktów i usług bankowych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych.

Zawód dla Ciebie?

Myśląc o pracy w tym zawodzie należy rozważyć wszystkie jej aspekty. Wymaga ona bowiem dużego zaangażowania, umiejętności świetnej organizacji pracy, systematyczności, samodzielności w działaniu i operatywności.


Krzysztof Barembruch, prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego: - Praca jako doradca finansowy wymaga odpowiedzialności i fachowości. Niezbędna jest też chęć stałego pogłębiania swojej wiedzy, ponieważ cały czas pojawiają się nowe produkty finansowe. Dobry doradca powinien też umieć wytłumaczyć w najprostszych słowach zasady działania produktów, oferując je tak, aby klient nie miał wątpliwości, co kierowało doradcą przy ich wyborze. Takie podejście wymaga zatem cierpliwości. Bez wątpienia niezbędna jest też obiektywność, ponieważ emocje i brak chłodnej kalkulacji faktów mogą sprawić, że w obecnej skomplikowanej sytuacji na rynkach finansowych doradca nie będzie w stanie podejmować rozsądnych decyzji.

Nie bez znaczenia jest oczywiście wykształcenie kierunkowe. Absolwenci takich specjalności jak zarządzanie, ekonomia, bankowość i finanse z pewnością lepiej odnajdą się w tym zawodzie. Nie przeszkadza to jednak osobom kończącym inne kierunki w rozpoczęciu kariery doradcy finansowego. Przede wszystkim potrzebne jest bowiem zaangażowanie i dużo chęci. Oczywiście wiedza merytoryczna i doświadczenie bardzo pomoże, ale nie jest warunkiem koniecznym.

Jeśli chodzi o zawód doradcy finansowego, dużo bardziej pożądane są bowiem cechy personalne, takie jak: otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres oraz umiejętność analitycznego myślenia (szybkie przetwarzanie dużej liczby informacji, m.in. o ofercie firm współpracujących - banków, firm ubezpieczeniowych i przełożenie tego na potrzeby konkretnego Klienta).

Robert Wasilewski, Credit House Polska: - Doradca finansowy powinien przede wszystkim być osoba uczciwą i rzetelną. Powinien także być „otwartym na wiedzę" - stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, na bieżąco śledzić podstawowe wskaźniki i prognozy makroekonomiczne oraz sytuację na rynkach, aby solidnie wykonywać swoją pracę. Praca doradcy finansowego nieodzownie wiąże się kontaktem z klientami, z pracą z ludźmi. Dlatego ważna jest pokora, cierpliwość, umiejętność słuchania, a przede wszystkim dokładnej analizy i zrozumienia potrzeb klienta.


Co z tego dla Ciebie?

Praca doradcy zawodowego może i nie jest prosta, ale za to sowicie wynagradzana. Specjalista - w zależności od stopnia rozwoju zawodowego - zarabia od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Firmy zapewniają nowoczesne narzędzia pracy, a nawet służbowy samochód, którym doradcy dojeżdżają do swoich klientów. Pracuje się zazwyczaj w młodym zespole, w nowoczesnych biurach położonych w centrach największych polskich miast. Dlaczego w centrach? Z kilku powodów: po pierwsze zwiększa to prestiż firmy, a po drugie pozwala doradcom na szybkie poruszanie się po mieście.

Sebastian Saliński, Gold Finance: - Specyficzny charakter tej pracy daje mi ogromną swobodę w działaniu i samodzielność w planowaniu harmonogramu każdego dnia. Ale największa satysfakcję daje telefon od osoby, której zostałem polecony przez poprzedniego klienta. Wtedy wiem, że dobrze wykonałem swoją pracę i komuś pomogłem. Taki mój mały wkład w lepsze życie...

Doradca rzadko zatrudniany jest w ramach tradycyjnej umowy o pracę. Przeważa model samozatrudnienia, polegający na tym, że doradcy sami zakładają działalność gospodarczą i w jej ramach współpracują z firmą. W zamian firma oferuje różnego rodzaju „bonusy": programy lojalnościowe, szkolenia (merytoryczne, sprzedażowe etc.), zaplecze socjalne (najczęściej dotyczy to dodatkowej opieki medycznej). Zawód doradcy finansowego jest pełen wyzwań, ale także wymaga permanentnej mobilizacji własnych sił. Najczęściej firma pomaga, proponując najlepszym doradcom nagrody czy premie. Ścieżka kariery jest dość jasno wytyczona: z doradcy można awansować na managera grupy, produktu, a w końcu na dyrektora placówki.

W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych doradca finansowy to zawód cieszący się bardzo dużym uznaniem. Niewiele ma wspólnego ze sprzedawcą, więcej natomiast z zaufanym przyjacielem, któremu powierza się swoje największe sekrety. Doradca musi umieć zadawać pytania oraz przede wszystkim słuchać. Musi być osobą tak bliską by zrozumieć problemy, poznać cele, a następnie znaleźć odpowiednie rozwiązania. Musi być „rodzinnym lekarzem finansów", bo dopiero wtedy stworzona zostanie największa wartość dla każdej z współpracujących stron.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena