Aby produkt był chętnie kupowany przez potencjalnych klientów należy zapewnić mu szereg użyteczności jakościowych i estetycznych. Konieczne jest zabezpieczenie go przed transportem aby nie uległ uszkodzeniom, jak również odpowiednia ekspozycja oraz zadbanie o to, aby dwa produkty danego rodzaju nie różniły się od siebie kształtem wagą itp.

Data dodania: 2009-07-09

Wyświetleń: 6025

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Aby produkt był chętnie kupowany przez potencjalnych klientów należy zapewnić mu szereg użyteczności jakościowych i estetycznych. Konieczne jest zabezpieczenie go przed transportem aby nie uległ uszkodzeniom, jak również odpowiednia ekspozycja oraz zadbanie o to, aby dwa produkty danego rodzaju nie różniły się od siebie kształtem wagą itp. Właśnie z tych przyczyn tak duże znaczenie mają opakowania.

Opakowanie produktu to nic innego jak twór o określonym kształcie i właściwościach, którego głównym zadaniem jest ochrona znajdującego się wewnątrz właściwego produktu przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi oraz prze wpływem niekorzystnych warunków zewnętrznych, podczas ich transportu oraz magazynowania. Opakowania mogą mieć również za zadanie ochronę środowiska przed wpływem produktu. Bardzo często jest nośnikiem przekazu informacyjnego i marketingowego. Umieszcza się na nim informacje takie jak skład i ilość produktu, sposób jego zastosowania, logo i hasło promocyjne producenta oraz innego rodzaju informacje dodatkowe. Opakowanie jako pojęcie funkcjonuje w takich dziedzinach jak towaroznawstwo, logistyka i merchandising.

Funkcje opakowań

Nie zależnie od rodzaju wszystkie opakowania pełni takie funkcje jak techniczną (ochronną), informacyjną, reklamowo- promocyjną i jakościową. Pierwsza z funkcji czyli funkcja techniczna polega na zapewnianiu produktowi odpowiedniej ochrony podczas jego transportu, ochronę przed wpływem czynników wewnętrznym i zewnętrznym oraz umożliwianie dystrybucji. Odpowiedni kształt opakowania ułatwia również transport produktów w większych ilościach.

Funkcja informacyjna polega na dostarczaniu klientowi wszelkich informacji o znajdującym się w środku produkcie. Są to przede wszystkim takie informacje jak skład produktu, jego producent, sposób stosowania produktu czy też data zdatności do użycia itp. Bardzo często opakowania zawierają również różnego rodzaju informacje ostrzegawcze takie jak minimalny wiek użytkownika produktu, łatwopalność produktu lub występowanie małych, łatwych do połknięcia przez dzieci elementów.

Funkcja reklamowo- promocyjna opakowania polega na tym, że poza informacjami na temat samego produktu opakowanie jest również nośnikiem informacji dodatkowych takich jak hasła reklamowe czy też informacje dotyczące obowiązujących konkursów i promocji. Funkcja promocyjna jest również pełniona przez wzór opakowania. Jego kształt i kolor są tak projektowane, aby były jak najbardziej atrakcyjne dla klienta i przyciągały jego uwagę.

Funkcja jakościowa odnosi się przede wszystkim do produktów o wysokiej jakości. Opakowania tego typu produktów są przeważnie produkowane z droższych materiałów, a ich design jest często bardzo nietypowy. Zastosowanie tego typu opakowań ma za zadanie po pierwsze przyciągnięcie uwagi, a po drugie podkreślenie jakości znajdującego się w nich produktu.

Rodzaje opakowań

Istnieje wiele podziałów opakowań biorących pod uwagę różne kryteria. Najbardziej ogólnym jest podział opakowań na bezpośrednie i pośrednie. Opakowania bezpośrednie to takie, które mają bezpośredni kontakt z produktem jak na przykład plastikowa torebka lub pudełko. Pośrednie opakowanie to takie, które chroni przed uszkodzeniami opakowanie bezpośrednie i znajdujący się w nim produkt. Nie ma ono bezpośredniego kontaktu ze znajdującym się w nim produktem.

Najczęściej stosowany podział opakowań dzieli je na jednostkowe, zbiorcze i transportowe. Pierwszy rodzaj jest najczęściej stosowanym w obrocie detalicznym. Jest to opakowanie pojedynczego produktu policzalnego lub określonej ilości danego produktu niepoliczalnego (np cukru,maki itp). Zbiorcze pakunki zawierają w sobie co najmniej dwa opakowania jednostkowe i są najczęściej wykorzystywane do transportu i magazynowania opakowań jednostkowych produktów. Opakowania transportowe służą do magazynowania i transportu zarówno produktów luzem jak również ich opakowań jednostkowych i zbiorczych.

Innym przykładem podziału opakowań może być podział ze względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane. W zależności od produktu materiał pakunek powinien być odpowiednio dostosowany do jego cech. Przykładowo płyny nie mogą być sprzedawane w papierowych opakowaniach.

Podsumowanie

Opakowania są standardem wykorzystywanym w wielu dziedzinach takich jak produkcja, handel czy też transport. Stanowią one obecnie obowiązkową część każdego produktu a ich wykorzystanie ma wiele funkcji i zastosowań. Są przede wszystkim nośnikiem informacji użytkowych i komunikatu marketingowego, służą przyciąganiu uwagi potencjalnych klientów, chronią produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami oraz znacznie ułatwiają transport, magazynowanie i dystrybucję.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena