Planujesz ubiegać się o kredyt? - Poznaj jakie działania podejmują banki, aby określić Twoją zdolność kredytową. Sprawdź czy zasługujesz na miano rzetelnego dłużnika...

Data dodania: 2009-06-12

Wyświetleń: 4561

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zdolność kredytowa - jak sprawdzić, czy stać nas na kredyt.

Nikt z nas nie pożyczyłby pieniędzy komuś, o kim wiemy, że jest niewypłacalny. Banki postępują tak samo. Każdy bank, według własnej metody określa zdolność kredytową klienta.

Aby sprawdzić czy spłata kredytu nie będzie przekraczała możliwości finansowych osoby ubiegającej się o kredyt, banki, przede wszystkim biorą pod uwagę jej średnie miesięczne dochody. Brak dochodów lub zbyt niski ich poziom, powoduje że nasze szanse na kredyt spadają do zera. Ale banki nie skupiają się tylko na dochodach. Badają także nasz miesięczny dochód po odliczeniu kosztów stałych, do których zaliczamy m.in. wydatki na utrzymanie, opłaty za mieszkanie, rachunki za energię, telefon czy użytkowanie samochodu. My starając się o kredyt, sami deklarujemy, jaką część budżetu przeznaczamy na koszty stałe. Bank skoryguje tę kwotę w górę, jeżeli uzna, że jest zbyt niska. Odejmie też wszelkie obciążenia z tytułu spłaconych lub poręczonych przez nas kredytów, a nawet przyznane limity kart kredytowych. Na nic się zda ukrywanie tych obciążeń, ponieważ banki sprawdzają potencjalnego kredytobiorcę w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i dowiadują się o wszystkich zobowiązaniach. W wyniku tych wszystkich działań odejmowania bank dowiaduje się, jaką maksymalną kwotę będziemy mogli przeznaczyć na miesięczne regulowanie należności wobec banku spłacając kredyt.
Jednak nie tylko sytuacja finansowa potencjalnego pożyczkobiorcy jest w zainteresowaniu banków oceniających jego zdolność kredytową. Biorą one również pod uwagę jego wiek, płeć, wykształcenie, stan cywilny, zawód, miejsce zamieszkania czy posiadane konta bankowe. Zainteresowane są również długością okresu zatrudnienia u aktualnego lub ostatniego pracodawcy i zameldowania pod aktualnym adresem. Mając już te wszystkie dane, oceniają czy osoba ubiegająca się o kredyt, odpowiada charakterystyce rzetelnego dłużnika.
W nieco lepszej sytuacji znajdują się stali klienci banku, którzy wcześniej bez zastrzeżeń regulowali wszystkie swoje zobowiązania. Oni bowiem mogą liczyć na mniej formalności związanych z przyznaniem kredytu.
Zalecane jest, aby przed podjęciem starań o kredyt, samodzielnie wyliczyć własną zdolność kredytową, z uwzględnieniem rzeczywistego poziomu zarobków i wydatków. Wówczas, na pytanie, czy spłata kredytu nie przekracza naszych możliwości finansowych, odpowiemy sobie sami. Zaoszczędzi to nam wiele nerwów, czasu i pieniędzy, a także unikniemy ryzyka, że na długie lata pozbawimy się możliwości korzystania z kredytów.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena