Agencje pracy tymczasowej stają się ważnym uzupełnieniem działalności lokalnych urzędów pracy. Dzięki temu właśnie, wiele osób otrzymuje zatrudnienie. Zgłaszając się zarówno do UP, jak i do biura zatrudnienia, zwiększając nasze szanse.

Data dodania: 2009-05-15

Wyświetleń: 2304

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Niektóre witryny poświęcone działalności UP, zamieszczają także informacje o prywatnych agencjach pośrednictwa. W końcu i jednym i drugim przyświeca podobny cel- aktywizacja lokalnych rynków pracy. Aktywizacja rynku pracy powinna być skupiona w rękach osób, które znają się na udzielaniu pomocy zarówno przedsiębiorcom, poszukującym pracowników, jak potencjalnym kandydatom, szukającym zatrudnienia. Kraków, podobnie jak inne duże miasta, rozwinął zorganizowany system pośrednictwa pracy, tak publicznego, jak i prywatnego.

To pierwsze, przynależy do zadań Grodzkiego i Miejskiego Urzędu Pracy. Doradztwo i pośrednictwo zaczynają się już od przejrzyście skonstruowanych witryn krakowskich urzędów Pośrednictwo pracy świadczone przez UP jest darmowe i przyświecają mu zasady dostępności, dobrowolności, równości i jawności. Publiczne służby zatrudnienia niekiedy współpracują z prywatnymi agencjami pracy. Ich działalność musi zatwierdzić Minister Gospodarki i Pracy. Ich istnienie i funkcjonowanie reguluje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku. W jej świetle, "Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej" (Dz. U. 99 poz. 1001 z póź. zm.). Innymi przepisami odwołującymi się bezpośrednio do działalności agencji pracy są: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2009. Nr 6 poz.33) opublikowana 17.01.2009 r. wchodzi w życie z dniem 01.02.2009 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej1 z dnia 26.01.2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2009 r. Nr 17 poz. 91), określające wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzór certyfikatu oraz wzoru formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia .Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z póź. zm.). Spis wszystkich agencji pośrednictwa pracy można znaleźć na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl

"Agencja pracy Kraków" często możemy przeczytać w ogłoszeniach. Są to podmioty o kapitale zagranicznym oraz te rodzime. Specjalizują się w konkretnych rynkach branżowych oraz zagranicznych. Selekcjonują dla swoich klientów, kadrę wszelkiego szczebla- od mało wykwalifikowanych pracowników fizycznych aż po wysokospecjalistyczny personel kierowniczy. Zwykle w swojej ofercie mają propozycje zatrudnienia stałego, w zastępstwie, na zmiany, na godziny. Obecnie, nasilają się wyjazdy sezonowe, w związku z tym poszukiwani będą pakowacze, operatorzy wózków widłowych. Znajdzie się też wiele prac dla studentów, tak w stolicy Małopolski, jak i w całej Europie. Z reguły zajęcie oferowane osobom uczącym się ma charakter pracy dorywczej, wobec czego, uczniowie mogą sami układać swój grafik lub pracować w kilku miejscach naraz. Zazwyczaj wykładają towaru, obsługują kasę fiskalną, dokonują inwentaryzacji, występują w roli hostessy polecającej dany towar. Przed przystąpieniem do pracy, agencja pracy jest zobowiązana przeprowadzić stosowne, bezpłatne przeszkolenie.

Bywa i tak, że praca oferowana przez agencje nie wymaga żadnych specjalnych kwalifikacji, ani umiejętności, bywa więc dogodnym rozwiązaniem dla uczniów wynagrodzenie czy możliwość zdobycia doświadczenia. Agencje pracy najczęściej zajmują się wynajmem pracowników tymczasowych i outsourcingiem personelu. W rezultacie, wdrażają elastyczne rozwiązania kadrowe. Dysponują, wciąż aktualizowaną, bazą danych pracowników gotowych do zawarcia umowy w każdej chwili. Plusy dla pracodawcy, to przede wszystkim odciążenie, związane z kosztami i procesem rekrutacyjnym na czasowe stanowisko. Agencje biorą na siebie również odpowiedzialność prawną za pracownika, zaś rozliczenia za świadczone przez niego na rzecz pracodawcy zostają rozliczone w formie comiesięcznej faktury. Okazuje się, że traktowanie publicznego oraz prywatnego pośrednictwa w kategoriach czystej konkurencyjności nijak ma się do rzeczywistości. Jedno uzupełnia bowiem drugie w drodze do nadrzędnego celu- dostarczenia ludziom pracy, a gospodarce pracowników.

Bezpośrednie źródło: http://www.wup-krakow.pl/index.php?node=32
Licencja: Creative Commons
0 Ocena