Obecne ceny żywca wieprzowego sprawiają że coraz więcej rolników zastanawia się nad rozpoczęciem produkcji wieprzowiny. Prognozy jednak nie wydają się być optymistyczne.

Data dodania: 2009-05-13

Wyświetleń: 3945

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ceny na żywiec wieprzowy jakie notuje się w ostatnich miesiącach są cenami na jakie hodowcy czekali od kilku lat. Obecnie średnia cena w Polsce to 4,90zł/kg żywca. Opłacalność produkcji jednak jest na średnim poziomie. Bardzo wysoka cena prosiąt nie notowana jeszcze w historii sprawia że gospodarstwa produkujące w otwartym cyklu nie odczuwają aż tak bardzo wysokiej ceny na tuczniki.
Średnia cena prosiąt na targowiskach wynosi ok. 200zł za sztukę dlatego rolnicy zajmujący się chowem tuczników z zakupu prosiąt po doliczeniu kosztów paszy i usług weterynaryjnych nadal mają niewielki zysk. Sytuacja z punktu ekonomicznego nie jest jednak zła. Wysoka cena prosiąt spowodowana jest małą podażą natomiast popyt na prosięta przy tak wysokiej cenie żywca wieprzowego wzrósł znacznie. Tak wysokiej ceny prosiąt nie notowano nawet gdy 2004 roku żywice kosztował powyżej 5 zł/kg.
Na zmniejszenie opłacalności produkcji ma też wpływ drożejąca w ostatnich miesiącach pasza. Wzrost jej ceny spowodowany jest w dużej mierze wysoką ceną śruty sojowej oraz wysokimi cenami dodatków paszowych takich jak preparaty mineralno-witaminowe czy też aminokwasy syntetyczne.

Perspektywa na najbliższe lata

Tak wysokie ceny żywca spowodują zapewne ogromny wzrost zainteresowania tym kierunkiem produkcji w rolnictwie. Znaczna część rolników produkujących mleko zapewne przerzuci się na produkcje tuczników licząc na większe zyski niż te które na dzień dzisiejszy przynosi produkcja mleka. Podobnie mogą zachować się producenci zbóż którzy w chwili obecnej przy wysokich kosztach nawozów i niskiej cenie na zboże muszą dokładać do produkcji. Dlatego ci którzy mają do tego warunki zboże zaczną skarmiać tucznikami.
Wysoka cena prosiąt w początkowej fazie wyhamuje szybki wzrost nadprodukcji wieprzowiny jednak w dłuższej perspektywie okaże się katastrofalna. Gospodarstwa specjalizujące się w produkcji prosiąt zachęcone wysoką ich ceną zaczną masowo zwiększać produkcje co w szybkim czasie przyczyni się do zwiększenia podaży prosiąt. Pierwszym symptomem załamania się sytuacji na rynku wieprzowiny będzie spadek ceny prosiąt nie koniecznie spowodowany spadkiem cen na żywiec wieprzowy po czym nastąpi spadek cen także samego żywca. Spadek cen prosiąt nastąpić może w okresie najbliższych 6 miesięcy, natomiast spadek ceny żywca w ciągu najbliższych 8-9 miesięcy. Oczywiście ogromny wpływ na całą sytuację będzie miał też kurs naszej waluty. Umocnienie się złotówki w stosunku do euro wpłynęło by na obniżenie się ceny żywca jednak odwlekło by w czasie widmo górki świńskiej.


Analiza powsatała przy pomocy informacji uzyskanych ze Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR)
Licencja: Creative Commons
0 Ocena