Można powiedzieć, że Leszno jest miastem ludzi młodych. Można pokusić się o stwierdzenie, że szkolnictwo wyższe w Lesznie prezentuje wysoki poziom kształcenia.

Data dodania: 2009-04-05

Wyświetleń: 3406

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Leszno może pochwalić się dużą liczbą młodzieży studiującej w lokalnych Uczelniach Wyższych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, Wyższa Szkołą Marketingu i Zarządzania, Wyższa Szkoła Humanistyczna oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie. Można pokusić się o stwierdzenie, że szkolnictwo wyższe w Lesznie prezentuje wysoki poziom kształcenia. Na szczególną uwagę zasługuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego. Uczelnia kształci ok. pięciu tysięcy studentów. Nauka odbywa się w trybie dziennym i zaocznym. Oferuje szeroki wybór kierunków studiów: elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, wychowanie fizyczne , pedagogika , turystyka i rekreacja, ekonomia i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Od dłuższego czasu PWSZ prowadzi studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności dla nauczycieli: Informatyka i technologia informacyjna, Wychowanie fizyczne , Przyroda , Technika, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjno, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Organizacja i zarządzanie w oświacie, Zarządzanie nieruchomościami w Unii Europejskiej, Nadzór pedagogiczny i elementy ewaluacji, Higiena środowiska, Historia i wiedza o społeczeństwie, Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC , Inżynieria jakości ze wspomaganiem komputerowym. PWSZ organizuje także w Lesznie kursy i szkolenia dokształcające: Kurs pedagogiczny, Kursy instruktorskie, Kurs przygotowawczy do egzaminu First Certificate in English, Kurs języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu Zertifikat Teutsch, kurs przygotowujący do egzaminu z języka hiszpańskiego D. B. E.
Leszno położone jest pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami akademickimi – Poznaniem i Wrocławiem. Po ukończeniu studiów w Lesznie absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera. Studenci mają możliwość kontynuowania studiów uzupełniających na uczelniach wyższych w całym kraju. Wielu jednak absolwentów wybiera poznańskie uczelnie akademickie, z którymi PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie zawarła porozumienia o współpracy. Są to: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Poznańska, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena