W świadomości wielu z nas najbardziej znaną spośród marek firm ubezpieczeniowych była marka Nationale Nederlanden. Marka ta tak mocno zakorzeniła się w świadomości wielu osób, że nadal jest nieoficjalnie używana.

Data dodania: 2009-03-25

Wyświetleń: 1758

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wielu z nas bardzo dobrze kiojarzy i rozpoznaje spośród marek firm ubezpieczeniowych właśnie markę Nationale Nederlanden. Marka ta tak mocno zakorzeniła się w świadomości wielu osób, że nadal jest nieoficjalnie używana.
Marka Nationale Nederlanden pojawiała się bardzo często nie tylko w spotach telewizyjnych i przekazach reklamowych w prasie. Bardzo często „brand” widoczny był na imprezach i eventach lokalnych. Tę markę bardzo mocno wsparła osoba Marka Kondrata – najbardziej znanego chyba aktora w Polsce.

Pod marką Nationale Nederlanden funkcjonował Otwarty Fundusz Emerytalny i Powszechne Towarzystwo Emerytalne (zarządzający OFE NN) oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. W późniejszym okresie zgodnie ze strategią Grupy ING – OFE i PTE oraz TUnŻ zaczęło używać nazwy ING Nationale Nederlanden by z dniem 4 kwietnia 2008 r., marka Nationale ING Nederlanden uległa skróceniu tylko do ING. Zmiana ta była wynikiem globalnego ujednolicenia marki i dotyczy całej Grupy ING na świecie – jak obwieściły władze firmy. Obecnie używane są nazwy ING OFE, ING PTE oraz ING TUnŻ. Czy zmiana ta wyjdzie na plus? Czy warto było rezygnować z tak wartościowej marki? Czas pokaże. Na razie klienci trochę się gubią w nazewnictwie nowej firmy, ale póki co nikomu nie przeszkadza funkcjonowanie obu nazw.

Pod brandem ING w Polsce działa jeszcze dawny Bank Śląski, później ING Bank Śląski – teraz już tylko ING Bank. ING bardzo często w swoich kampaniach ubezpieczeniowych nawiązuje do marki Nationale Nederlanden – bo ta marka dobrze się kojarzy w naszym kraju i pewnie jeszcze długo pozostanie w pamięci.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena