nawóz

Czynniki decydujące o wyborze wapna

Czynniki decydujące o wyborze wapna

       Wapno jest znane człowiekowi juz od wieków. Człowiek zaczął wykorzystywać wapno krótko po tym jak nauczył się używać ognia. Wapno w budownictwie stosowali już Egipcjanie (obok bazaltu i granitu). Natomiast w okresie rozwoju cesarstwa rzymskiego, wapno zaczęto stosować w roli zaprawy.