Profil Użytkownika

Jak wygląda rozwód w świetle prawa?

Jak wygląda rozwód w świetle prawa?

Orzeczenie rozwodowe jest możliwe dopiero po złożeniu przez małżonków pozwu do sądu; procesie zawsze jeden małżonek pozywa drugiego o rozwód. Konieczne jest udowodnienie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego na kilku poziomach – uczuciowym, fizycznych oraz ekonomicznym.