Profil Użytkownika

Spisywanie testamentu u notariusza

Rodzaj: Wiedza

Sporządzenie testamentu niesie za sobą wiele korzyści. Po pierwsze spadkodawca ma możliwość rozporządzenia swoim majątkiem zgodnie z własną wolą i przekonaniami, unikając tym samym sporów między spadkobiercami po swojej śmierci.

Jak wygląda rozwód w świetle prawa?

Rodzaj: Wiedza

Orzeczenie rozwodowe jest możliwe dopiero po złożeniu przez małżonków pozwu do sądu; procesie zawsze jeden małżonek pozywa drugiego o rozwód. Konieczne jest udowodnienie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego na kilku poziomach – uczuciowym, fizycznych oraz ekonomicznym.