Firmy faktoringowe zajmują się przede wszystkim zakupem wierzytelności od przedsiębiorstw. Korzyści są obustronne: przedsiębiorstwo może szybciej uzyskać pieniądze, nie czekając na termin płatności, w którym ich kontrahent czy klient ureguluje należność, zaś firma faktoringowa czerpie z tego tytułu prowizję. Firmy faktoringowe oferują również różne usługi korzystnie wpływające na stan płynności finansowej. Jak dokładnie działają firmy faktoringowe? 

Data dodania: 2023-05-12

Wyświetleń: 114

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jak działają firmy faktoringowe?

Co mogą zaoferować przedsiębiorstwom oraz jakie korzyści płyną z korzystania z ich usług?

1. Jak działają firmy faktoringowe?

2. Rodzaje faktoringu

3. Jak wygląda proces faktoringu w praktyce?

4. Korzyści płynące z korzystania z usług firm faktoringowych

Korzystnie z usług świadczonych przez firmy faktoringowe nie tylko korzystnie wpływa na kwestie finansowe, ale także pozwala przedsiębiorstwom skupić się na rozwoju firmy oraz prowadzeniu działalności.

Jak działają firmy faktoringowe?

Na czym polega usługa faktoringu? W najprostszej i podstawowej wersji jest to przekazanie przez firmę wierzytelności (nieopłaconych faktur) w zamian za szybką wypłatę gotówki. Należność zostanie uregulowana przez firmę faktoringową, która następnie we własnym zakresie będzie egzekwować te środki.

Firmy faktoringowe działają na podstawie umowy faktoringowej precyzującej zasady współpracy. Zgodnie z nią, firma faktoringowa kupuje wierzytelności za część kwoty figurującej na fakturach. Tym samym przejmuje ryzyko związane z niespłacalnością wierzytelności, zaś przedsiębiorstwo otrzymuje szybszy dostęp do środków finansowych.

Rodzaje faktoringu

Wyróżniamy trzy główne rodzaje faktoringu. Są to:

 • faktoring pełny - w którym faktor przejmuje na siebie pełnię praw związanych z wierzytelnością, w tym także finansowanie faktur przy ryzyku, że kontrahent okaże się niewypłacalny; wówczas firma faktoringowa ponosi stratę
 • faktoring niepełny - w którym ryzyko niewypłacalności kontrahenta nadal pozostaje po stronie firmy, dlatego w razie problemów z uregulowaniem należności faktor może zwrócić się do firmy z prośbą o uregulowanie zaległości.

Istnieją także inne, specyficzne formy i usługi faktoringu, takie jak faktoring odwrotny, jawny, tany, eksportowy czy dłużny, dostosowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw.

Jak wygląda proces faktoringu w praktyce?

 Zazwyczaj proces faktoringu przebiega w kilku etapach:

 • Przedsiębiorstwo dokonuje cesji wierzytelności (nieopłaconych faktur) na firmę faktoringową.
 • Firma faktoringowa weryfikuje wierzytelności, sprawdza wiarygodność i zdolność kredytową dłużników, analizuje umowy, warunki płatności oraz historię transakcji.
 • Po weryfikacji firma faktoringowa przekazuje przedsiębiorstwu określoną umową wartość wierzytelności. Pozostała część zostaje wstrzymana jako rezerwa.
 • Firma faktoringowa oczekuje na płatność oraz, ewentualnie, podejmuje działania w celu odzyskania wierzytelności.
 • Po uregulowaniu należności firma faktoringowa przekazuje przedsiębiorstwu pozostałą kwotę, po odjęciu odsetek, prowizji oraz wcześniej wstrzymanej rezerwy.

Korzyści płynące z korzystania z usług firm faktoringowych

Korzystanie z usług firm faktoringowych przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści. Do najważniejszych zaliczamy:

 • zwiększenie płynności finansowej – związane z szybszym uzyskaniem środków finansowych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na opłacenie wierzytelności,
 • zmniejszenie ryzyka związanego z brakiem spłaty wierzytelności,
 • możliwość skupienia się na podstawowej działalności i rozwoju firmy.

Powyższe aspekty jasno wskazują, że faktoring dla firm stanowi ważny element rynku finansowego i mogą odgrywać istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena