Adsorpcja jest procesem wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów, na powierzchni lub granicy faz fizycznych. Może mieć charakter chemiczny lub fizyczny. 

Data dodania: 2022-11-18

Wyświetleń: 201

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Adsorpcja na węglu aktywnym

W jaki sposób produkowany jest węgiel aktywny?

Węgiel aktywny produkowany jest w dość wyjątkowy sposób, tak, aby osiągnąć dość spore pole powierzchni, oscylujące pomiędzy 500 - 1500 m2/g. Dzięki tej wielkości węgiel aktywny staje się idealnym medium w procesie adsorpcji. Węgiel aktywny powstaje w dwóch formach, takich jak węgiel aktywny sproszkowany oraz węgiel aktywny w postaci granulatu. 

Wersja węgla aktywnego w postaci granulatu jest najczęściej stosowana w procesach oczyszczania i filtrowania wody. Węgiel aktywny w tej formie może wchłaniać między innymi takie substancje jak związki organicznie niepolarne (chlor, oleje mineralne), składniki nieprzyjemnych woni i smaków oraz drożdże. Adsorpcja na węglu aktywnym przyczynia się do oczyszczania wody. Jednym z najważniejszych dostawców węgli aktywnych oraz filtrów węglowych jest obecnie na rynku https://www.aces.pl/.

Czym jest adsorpcja na węglu aktywnym?

Adsorpcja na węglu aktywnym jest procesem, w którym ciało stałe - w postaci węgla aktywnego - jest używane do usuwania substancji rozpuszczonej w wodzie. W trakcie procesu adsorpcji cząsteczki fazy gazowej lub ciekłej przylegają do powierzchni węgla aktywnego w sposób fizyczny. Proces adsorpcji na węglu aktywnym zachodzi w kilku etapach. Pierwszym jest makro-transport, który polega na przemieszczaniu się materiału organicznego przez system makro-porów węgla aktywnej. Drugim elementem procesu jest mikro-transport, który polega na przemieszczaniu się materiału organicznego przez system mezo- i mikro-porów węgla aktywnego. Ostatnim etapem jest sorpcja, której etap jest bardzo ważny. Sorpcja polega na fizycznym przyleganiu materiału organicznego do powierzchni węgla aktywnego w mezo- i mikro-porach węgla aktywnego. 

W jaki sposób przebiega proces z udziałem węgla aktywnego?

Oczyszczona woda wprowadzana jest w kolumnę zawierającą węgiel aktywny. Aktywność węgla aktywnego, który tworzy kolumnę, zależy przede wszystkim od temperatury oraz natury substancji, która ma być usunięta w wodzie. Woda, która przepływa przez filtr w sposób stały, powoduje kumulowaniem się substancji w filtrze, dlatego filtr węglowy powinien być okresowo zmieniany.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena