Surowce są jednym z aktywów inwestycyjnych, które pozwalają na urozmaicenie portfela inwestycji. Taka dywersyfikacja może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów.

Data dodania: 2022-06-28

Wyświetleń: 456

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Inwestowanie w surowce – jak realizować takie inwestycje?

Surowce są jednym z aktywów inwestycyjnych, które pozwalają na urozmaicenie portfela inwestycji. Taka dywersyfikacja może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Wcale nie jest powiedziane, że trzeba od razu stać się posiadaczem baryłek ropy i chować je w garażu lub w specjalnie do tego celu wynajętym magazynie. Istnieje wiele instrumentów, które ułatwiają lokowanie pieniędzy właśnie w surowce. Jak to zrobić?

Inwestycje materialne i niematerialne

Najprostszym sposobem na inwestowanie jest kupowanie takich aktywów, które chcemy w przyszłości sprzedać z zyskiem. Można tak kupować akcje i obligacje na giełdzie, złoto w formie sztabek czy monet, ale i inne surowce, jak miedź, pszenica, cukier i tym podobne. Jednak przechowywanie surowców w swoim domu, na swojej działce czy w specjalnie wynajmowanym obiekcie, jest niewygodne i nieuzasadnione często pod względem ekonomicznym. Tylko duży inwestor właściwie może inwestować bezpośrednio na giełdzie towarowej. Innym o wiele łatwiej będzie na nią wejść, jeśli skorzystają z kontraktów terminowych i innych instrumentów pochodnych.

ETF-y na surowce

Sposobem na prowadzenie inwestycji w surowce będzie wykupienie ETF-ów na wybrane towary. Czym one są? To notowane na parkiecie giełdowym fundusze inwestycyjne, które przy minimalnych kosztach ponoszonych przez siebie odzwierciedlają ruchy cenowe indeksu bazowego.

Niestety, jeśli chcemy inwestować w towary na giełdzie w Warszawie, nie mamy możliwości wykorzystania do tego celu ETF-ów surowcowych. Na giełdach zagranicznych jest zupełnie inaczej, ponieważ istnieją szerokie możliwości wyboru takich funduszy i podjęcia inwestycji w surowce za pośrednictwem konta inwestycyjnego i oferty brokera działającego na takich rynkach.

Akcje spółek inwestujących w surowce

Alternatywą względem inwestycji materialnych w surowce czy fundusze ETF będzie wybór inwestycji giełdowych skupiających się na akcjach spółek wydobywczych lub przetwórczych. Na przykład na polskim parkiecie będą to akcje Orlenu czy Lotosu, które powiązane są z kursem ropy naftowej. Ceny miedzi z kolei mają swoje odzwierciedlenie w notowaniach spółki KGHM Polska Miedź. Przykładem akcji spółki, która ma związki z surowcami jest też PGNiG. Jej akcje reagują na zmiany cen ropy i gazu na rynkach światowych.

Zaletą wykorzystania akcji spółek wydobywczych i przetwórczych przy inwestowaniu na rynku surowców jest to, że inwestor nabywa wówczas akcje spółek o ugruntowanej, stabilnej pozycji na rynku. Część z nich działa na rynku giełdowym jako spółki dywidendowe, co przynosi dodatkowy, pasywny dochód dla inwestora z tytułu podziału zysku netto spółki dokonywanego raz do roku. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/surowce

Fundusze surowcowe

Zamiast ETF-ów, w Polsce można inwestować w surowce za pośrednictwem specjalistycznych funduszy, które działają na takich rynkach. W Polsce działa co najmniej kilka funduszy surowcowych, a część z nich to fundusze zamknięte, w przypadku których certyfikaty inwestycyjne można kupować tylko na giełdzie papierów wartościowych. Pozostałe są funduszami otwartymi, co ułatwia kupowanie jednostek uczestnictwa w nich.

Czy inwestowanie na rynku surowców wiąże się z ryzykiem?

Inwestorzy decydujący się na ulokowanie swoich środków finansowych na rynku surowców muszą liczyć się z tym, że ponoszą pewne ryzyko inwestycyjne, ale nie jest ono tak wysokie, jak w przypadku np. inwestycji na rynku walutowym Forex czy w klasyczne akcje giełdowe różnych spółek. Nawet jeśli inwestorzy kupują akcje spółek wydobywczych i przetwórczych, to tak jak już zostało powiedziane, mają one stabilną pozycję na rynku, co ogranicza ryzyko ponoszone przez nich na takich inwestycjach.

Zawsze trzeba mieć na uwadze, że wszystkie surowce notowane są na giełdach towarowych w dolarach amerykańskich, dlatego dochodzi do tego także ryzyko zmiany kursu walutowego. Jeśli złotówka zacznie się mocno osłabiać w stosunku do dolara, wówczas może to „przejeść” całe zyski pozyskane z podjętej inwestycji. Sprawdź: https://trading-academy.pl/jak-wybrac-najlepsze-konto-maklerskie/

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena