Zawód położnej jest bardzo ceniony na rynku pracy. Położna znajdzie zatrudnienie zarówno w szpitalach, przychodniach zdrowia, prywatnych gabinetach ginekologicznych, jak i np. w żłobkach. Obecnie istnieje bowiem wymóg zatrudnienia położnej także w placówkach opiekujących się dziećmi do lat 3. Plusem tego zawodu jest szybka możliwość zatrudnienia zaraz po ukończeniu trzyletnich studiów licencjackich. 

Data dodania: 2021-12-22

Wyświetleń: 492

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Kto może wybrać studia położnicze jako pierwszy lub drugi kierunek?

Pełne studia położnicze składają się z dwóch etapów: licencjatu i studiów magisterskich. Jednak można kontynuować naukę w dowolnej formie, np. na studiach zaocznych.

Gdzie położna znajdzie pracę po studiach?

Już nawet młoda położna po ukończeniu studiów licencjackich może starać się o dobrze płatną pracę w zawodzie. Studia położnicze nastawione są na zdobycie praktycznych umiejętności, dlatego bardzo ważne są zajęcia na oddziałach szpitalnych lub w przychodniach. Położnictwo to obecnie bardzo modna dziedzina medycyny. Kobiety oczekujące dziecka oraz po porodzie coraz chętniej korzystają z prywatnych świadczeń. Dlatego zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku stale wzrasta. Podstawowym miejscem pracy położnej są szpitalne oddziały ginekologiczno-położnicze oraz poradnie ginekologiczne w publicznych i niepublicznych ośrodkach zdrowia. Także w prywatnych gabinetach ginekologicznych jest duże zapotrzebowanie na położne. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej położna może pracować także w szkole. 

Zalety kierunku położniczego

Już licencjackie studia położnicze (wam.edu.pl/studia-licencjackie-poloznictwo) otwierają drogę do dobrze płatnej pracy. Położna ma stały kontakt z ludźmi, w tym z małymi dziećmi. To zawód przyszłości, gdyż prognozy pokazują, że położnictwo jest jednym z poszukiwanych kierunków medycznych. W odróżnieniu od specjalizacji lekarskich, absolwenci położnictwa mogą stosunkowo szybko rozpocząć pracę w zawodzie. Nie ma tylu ciężkich egzaminów i tak wysokich wymagań, jak na kierunkach lekarskich. Jednocześnie studia położnicze nie wykluczają dalszej ścieżki zawodowej. Można po ich ukończeniu starać się o specjalizacje lekarską. Położne mogą też pracować na własny rachunek, jako wykwalifikowane opiekunki do noworodków, doradcy laktacyjni, przy odbieraniu porodów domowych.

Program studiów, który przygotuje do zawodu położnej

W programie kierunku położnictwo znajdują się zajęcia praktyczne i teoretyczne. Bardzo ważne są praktyki zawodowe. Przyszła położna zapoznaje się z wieloma miejscami pracy. Zajęcia praktyczne mają miejsce na:

- salach porodowych,

- w przychodniach i gabinetach ginekologicznych,

- na oddziałach ginekologicznych w szpitalach,

- na oddziałach pediatrycznych, głównie dla noworodków,

- w szkołach rodzenia, poradniach laktacyjnych.

Stacjonarne studia położnicze pomagają zdobyć w krótkim czasie pełną wiedzę i praktyczne umiejętności, które są niezbędne w zawodzie. Dobra położna uzyskuje dyplom licencjata i może np. w trybie zdalnym kontynuować studia magisterskie. To dobra opcja dla osób, które chcą pracować i dalej podnosić swoje kwalifikacje. Położnictwo to fascynujący kierunek nastawiony na kontakt z ludźmi, głownie z kobietami i dziećmi.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena