Powinniśmy się już przyzwyczaić że przełom roku przynosi w biznesie niespodzianki. Nie inaczej jest obecnie. Zmiany tym razem nie obejmują wielkiej grupy podatników ale wiedza jest dla wszystkich. 

Data dodania: 2021-11-18

Wyświetleń: 353

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Zmiana zasad dla firm TAX FREE

Zmiany dla przedsiębiorców działających w ramach usługi TAX FREE w nowym roku. Uwaga, bo można stracić.

Kogo dotkną nadchodzące zmiany.

Dotyczyć to będzie sprzedawców dokonujących dostaw towarów dla podróżnych, a dostawa (sprzedaż) realizowana jest w systemie TAX FREE. System ten umożliwia nabywcy (kupującemu) staranie się o zwrot zapłaconego podatku VAT przy wywozie tych zakupionych towarów poza terytorium UE a sama sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej. Tyle w kwesti wyjaśnień.

Dlaczego wprowadzono zmiany.

Zmiany wprowadzone ustawą mają na celu cyfryzację obiegu dokumentów, przez co usprawniony zostanie proces kontroli skarbowej. Dostęp do paragonów zarejestrowanych w Centralnym Repozytorium Kas przyspieszyć ma pracę urzędników i pozwoli sprawniej identyfikować ewentualne nieprawidłowości.

Gdzie znajdują sie stosowne przepisy.

Art.1 pkt 36. wprowadza zmiana w Art.145b Ustawy o podatku od towarów i usług. Co zmieniono - po prostu dopisano do katalogu podatników zobowiązanych do stosowania kas online następującą grupę: "sprzedaż towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym, o których mowa w przepisach działu XII rozdziału 6." Termin został określony na dzień 1 stycznia 2022 roku.
Wprowadzenie obowiązku używania kas online dla tej kolejnej grupy podatników wynika z Ustawy z 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. poz 2419).

Co to oznacza, co trzeba zrobić.

Wprost przekłada się to na obowiązek stosowania od 1 stycznia 2022 roku kas online u przedsiębiorcy sprzedającego towary podróżnym w systemie Tax Free. To będzie obowiązek a nie opcja! - rejestrować taką sprzedaż tylko na urządzeniach ONLINE.

Czy jest coś pocieszającego?

Trochę tak, przedsiębiorcy którzy będą musieli kupić kasę online bo prowadzą sprzedaż w systemie Tax Free powinni wiedzieć, iż przysługuje im ulga w wysokości 90% wartości urządzenia z limitem do 700 zł netto, zgodnie z art.111 ust. 4 i 5.

Dodatkowym obowiązkiem aby móc działać od 1 stycznia 2022 roku zgodnie z nowymi przepisami, jest wymóg  dokonania rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). To właśnie tam weryfikowane będą elementy systemu:

  • czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT,
  • czy posiada już urządzenie fiskalne ONLINE

Czyli na działanie nie zostaje wiele czasu.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena