Nowy rok przeniesie wiele zmian. Szczególnie odczuć to mają firmy. Pozwolimy sobie tutaj na wskazanie przepisów i wymagań, które mogą w przyszłym roku być konieczne. Może nie są najważniejsze, ale z całą pewnością wpisują się w nadchodzące zmainy. A to tylko mały trybik w całej mechinie.

Data dodania: 2021-10-26

Wyświetleń: 290

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Wymiana terminali płatniczych?

Terminal płatniczy - kolejna, potencjalna zmiana.
Wszystko wskazuje na to, że w świecie posługiwania się terminalami płatniczymi będziemy świadkami rewolucji.
Rewolucja? - w czym problem?. Tak się składa, że w Sejmie procedowany jest Polski Ład. Wśród wielu zmian znalazł się drobny zapis które umieszczony jest w art.19a ust. 3 prawa przedsiębiorców. A tak właśnie napisany przepis, ma wprowadzić kolejną zmianę w życiu przedsiębiorców. I to właśnie będzie nas interesować. 
Dlaczego?
W wymienionym już wyżej art.19a ust. 3 prawa przedsiębiorców znajduje się następujący zapis: "przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a CRK, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych”. Czyli wprowadza się obowiązek podłączenia, od 1 lipca 2022 roku terminala płatniczego do kasy fiskalnej.
Łączenie kasy online z terminalem zostało przewidziane już w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, z zostało opublikowane w Dziennku Ustaw poz. 1759 z dnia 12 września 2021 r. Tak więc, kasy online umożliwiają utworzenie takiego zestawu. 
Koniecznie trzeba dodać, a zapisane jest to w projekcie ustawy, że przedsiębiorcy, którzy mimo obowiązku nie połączą kasy online z terminalem, będzie grozić kara w wysokości 5 tys. zł. Przepis w nawiązaniu do art. 111 ust. 6kb ustawy o VAT.
Czy ktoś nie będzie musiał "łączyć" terminala płatniczego do kasy?.
Czy to wogóle możliwe?. Otóż możliwe. Ten nowy obowiązek nie obejmie właścicieli kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Kasy w tej wersji nie są po prostu dostosowane do przesyłania danych. Tym bardziej, że rozporządzenie techniczne dotyczące takich urządzeń (z kopią papierową i elektroniczną) nie przewiduje łączenia z terminalami płatniczymi.
Co z dotychczasowmi terminalami?.
W wersji optymistycznej jeżeli terminal jest nowego typu i obsługuje protokół FROB oraz posiada kanał komunikacji czyli wspólny interfejs, nie powinno być problemu. Sprawa komplikuje się przy "starszych" terminalach płatniczych. Tu może być konieczna wymiana terminala na nowy. I do głosu dojdą operatorzy terminali. Jeżeli nie podejdą ze zrozumieniem do nowej sytuacji, to potrzebna będzie nowa, kolejna umowa na terminal który będzie kompatybilny z kasą, a umowa na "stary" terminal nadal będzie aktywna. A co za tym idzie i koszty będą nadal ponoszone. 
Cóż, wiele zależy od przepisów które są obecnie w parlamencie (druk sejmowy nr.1532) 
Czy może się coś zmienić?.
Zawsze może. Chodzi o to, że jeżeli ustawodawca nie wycofa się z tego projektu, to może odroczy go w czasie, a może wprowdzi "wyłączenia". Jeśli nie, to wielu właścieli kas i drukarek fiskalnych może ponieść dodatkowe, zupełnie nie planowane koszty.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena