Odpowiedzialny przedsiębiorca, niezależnie od stanu zatrudnienia w firmie, jest zobowiązany do poprawnego oznaczenia miejsca pracy. Wykorzystuje się do tego znaki bezpieczeństwa. Stosowanie odpowiednich tablic BHP pozwala na uniknięcie wypadków i innych sytuacji zagrażających zdrowiu bądź życiu pracowników, przechodniów czy też gości. 

Data dodania: 2021-06-22

Wyświetleń: 646

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy - co trzeba o nich wiedzieć?

Wzory oraz zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują zarówno krajowe, jak i międzynarodowe normy. Wszystkie znaki wykonuje się z materiałów odpornych na blaknięcie oraz niszczenie, aby jak najdłużej pełniły swoją rolę i chroniły przed zagrożeniami.

Bezpieczeństwo pracy w wymiarze prawnym 

Prawo do bezpiecznych warunków pracy obywatel RP ma zagwarantowane w ustawie zasadniczej - Konstytucji. W jej zapisach znajdziemy ustęp, który mówi jasno, że  każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje, że miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa, zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku – w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia – przy wejściu na teren, gdzie występuje takie zagrożenie

Zapewnienie odpowiednio bezpiecznych warunków w miejscu pracy nie jest jedynie dobrą wolą pracodawcy, lecz powinno stanowić dla niego priorytet. Mówią o tym również przepisy zawarte w Kodeksie Pracy. Niezbędne są również znaki BHP, zgodne z normą (PN-93/N-01256/03). Brak odpowiednich znaków bezpieczeństwa może skutkować dotkliwą karą finansową. 

Wyjątkowa rola znaków bezpieczeństwa 

Widoczne znaki bezpieczeństwa powinny znajdować się w firmie wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia pracowników.  Informują pracowników o występujących w danym zakładzie czynnikach szkodliwych i niebezpiecznych. Przed zastosowaniem znaków bezpieczeństwa w konkretnym miejscu w zakładzie należy dokonać analizy oceny ryzyka zawodowego. Znaki bezpieczeństwa możemy podzielić na: 

  • stałe znaki bezpieczeństwa -  zakazu, ostrzegawcze, nakazu i ewakuacyjne,
  • tymczasowe znaki bezpieczeństwa  -  sygnalizowanie niebezpieczeństwa, kierowanie ludźmi wykonującymi niebezpieczne czynności.

Zasady stosowania znaków bezpieczeństwa

Wielkość terenu, na którym są stosowane znaki bezpieczeństwa oraz rodzaj i poziom występujących zagrożeń determinują ich liczbę i umiejscowienie. Stosowane w zakładzie pracy znaki bezpieczeństwa powinny być odpowiednio czytelne. Aby spełniały swoją funkcję ochronną, muszą być także dostosowane do możliwości percepcyjnych pracowników. Jakość przekazu nie może być zakłócona przez takie czynniki jak: 

  • umieszczenie zbyt wielu znaków blisko siebie,
  • zastosowanie nieodpowiedniego wzoru znaku,
  • niewystarczającą liczbę znaków oraz ich nieodpowiednie umiejscowienie,
  • niezadowalający stan techniczny znaków.

Kiedy warto wymienić znaki BHP?

W dzisiejszych czasach coraz częściej znaki bezpieczeństwa są produkowane z materiałów odpornych na działanie szkodliwych czynników. Dzięki temu mogą być w pełni czytelne i użytkowane przez dłuższy czas. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których poprawny odbiór znaków BHP jest znacznie utrudniony. Takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca, ponieważ od jakości znaków zależy zdrowie i życie ludzkie. Niezwykle istotne jest dbanie o ich stan. Konieczna jest niezwłoczna wymiana na nowe, gdy zauważymy zabrudzenia, zarysowania oraz inne uszkodzenia mechaniczne. Znaki bezpieczeństwa powinny być regularnie sprawdzane, w przypadku zabrudzeń - czyszczone i konserwowane oraz naprawianie lub wymieniane, jeśli zajdzie taka konieczność. 
Bezpieczeństwo zależy od nas 

Pamiętajmy, że znaki bezpieczeństwa są nieodłącznym elementem na terenie każdej firmy. Dzięki nim nasze zdrowie i życie może być odpowiednio chronione. Nie należy lekceważyć ich roli ani pomijać w codziennej pracy. Warto zadbać o to, by były jak najbardziej wyeksponowane. Tylko wtedy każdy będzie wiedział, czego należy się wystrzegać, a miejsce pracy będzie środowiskiem w pełni bezpiecznym i przyjaznym. 

Tekst powstał we współpracy ze sklepem Techem Znaki. Jeśli chcesz zapoznać się z pełną ofertą znaków bezpieczeństwa sklepu Techem Znaki, to wejdź na stronę https://sklep.techemznaki.pl/znaki-bhp.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena