Forex to nazwa określająca międzynarodowy rynek wymiany walut (można się również spotkać z określeniami Foreign Exchange Market albo FX Market). Co w praktyce kryje się pod pojęciem Forex? Jest to rynek, na którym dokonuje się wymiany walut po ustalonej cenie.

Data dodania: 2021-03-23

Wyświetleń: 603

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Brokerzy na rynku Forex

Głównymi uczestnikami obrotu na rynku Forex są banki oraz inne duże instytucje finansowe. Nie należy się tym zrażać - w praktyce każdy z nas może być uczestnikiem handlu. Forex powstał jako narzędzie do usprawnienia procesu wymiany walut na potrzeby światowego obrotu towarami, surowcami i usługami, jednak duża płynność tego rynku sprawiła, że stał się bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania, a także miejscem spekulacji graczy z całego świata. Obecnie znaczna większość obrotu na tym rynku to obrót czysto spekulacyjny. Warto dodać, że jego dzienne obroty wynoszą więcej niż pięć bilionów dolarów.

Rynek Forex nie ma scentralizowanej siedziby, handel odbywa się za pośrednictwem sieci komputerowej. Obecnie każdy może mieć możliwość handlowania na tym rynku za pośrednictwem firm brokerskich. Dużo informacji na temat wyboru brokera Forex można znaleźć na stronie internetowej https://www.trusted-broker-reviews.com/pl/xtb/.

Historia rynku Forex

Rynek Forex uformował się dopiero w dwudziestym wieku. W przeszłości większe znaczenie niż waluty miało złoto, srebro oraz inne kruszce. To one pełniły funkcję międzynarodowego akceptowalnego środka płatniczego. Zmiany przyniósł dopiero wiek dziewiętnasty, w którym kraje europejskie ustaliły wartość swoich walut w relacji do złota, zobowiązując się do ich wykupu za określoną stałą ilość złota. Otworzyło to drogę do wymiany waluty na złoto i złota na walutę. W wieku dwudziestym wybuch wojny światowej wymusił rezygnację z opisanego wyżej standardu złota. Spowodowało to chaos utrudniający handel międzynarodowy. Zmianę tego stanu rzeczy przyniosła Konferencja w Bretton Woods. Zgodnie z jednym z jej postanowień dolar amerykański został walutą centralną i jako taki jedynie on był wymienialny na złoto. Czasy późniejsze przyniosły zmianę polegającą na tym, że dolar przestał być wymienialny na złoto. Tak oto narodził się znany nam współcześnie rynek Forex, na którym notowania zależą od siły popytu i podaży.

Jak można inwestować na rynku Forex?

Najprostszym sposobem inwestowania na rynku Forex jest fizyczny zakup, polegający na zakupie waluty, której cena według nas w przyszłości wzrośnie. Można w takiej sytuacji ją zakupić, i sprzedać z zyskiem, gdy jej notowania wzrosną. To był fizyczny zakup. Istnieją również inne wygodniejsze i efektywniejsze sposoby. W tym celu powstało wiele instrumentów pochodnych. Są to instrumenty finansowe, których wartość zależna jest od wartości instrumentów bazowych. W naszym przypadku instrumentem bazowym będzie kurs walutowy. Gra się tutaj na zmienności kursu walutowego bez konieczności fizycznego zakupu waluty. Takie kontrakty na różnice kursowe nazywa się kontraktami CFD (contract for difference). Oprócz kontraktów CFD można wymienić również inne instrumenty pochodne: kontrakty futures, kontrakty forward, opcje walutowe, IRS, warranty oraz swapy walutowe. Kontrakty CFD są jednak z tej grupy najpopularniejsze.

Na czym polega zwieranie kontraktów CFD?

Kontrakty na różnice kursowe CFD są rodzajem umowy pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany między sobą pewnej kwoty, której wartość równa się różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia. Transakcje dokonywane są bezpośrednio pomiędzy stronami. Te kontrakty należą również do instrumentów pochodnych, ponieważ nie dokonuje się tu fizycznego zakupu waluty. Popularność rynku Forex wśród inwestorów przełożyła się na dużą ilość brokerów oferujących ten typ usługi. Zostały uruchomione bardzo zaawansowane platformy transakcyjne, na przykład XTB. Oferują one wiele funkcji, między innymi notowania walut, narzędzia do analizy oraz dostęp do newsów. Są to narzędzia pomocne w skutecznym handlu.

Czym jest broker Forex?

Powyżej wspomniano o platformach transakcyjnych oferowanych przez wyspecjalizowanych brokerów. Warto wyjaśnić, czym jest broker Forex? Jest to instytucja finansowa, która umożliwia klientom dokonywanie transakcji na rynkach finansowych, w tym walutowych (chociaż większość z nich ma w swojej ofercie więcej instrumentów niż tylko te oparte o rynek walutowy). Z kolei platforma transakcyjna to oprogramowanie na komputer osobisty lub na urządzenie mobilne, za którego pośrednictwem inwestor może dokonywać transakcji kupna i sprzedaży na rynkach finansowych, w tym na rynkach walutowych. Poszczególne platformy transakcyjne oczywiście różnią się pomiędzy sobą funkcjami, ale zdecydowana większość z nich oferuje dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, wykresy online oraz szereg narzędzi koniecznych do przeprowadzenia analizy technicznej.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
-1 Ocena