Oczywiście! W Wielkiej Brytanii można uzyskać odszkodowanie za każdy wypadek, za który przynajmniej częściowo ponosi odpowiedzialność ktoś inny. Nie otrzymamy rekompensaty w przypadku, gdy wypadek był całkowicie naszą winą – a nawet to my możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli w wypadku z naszej winy urazy ponieśli inni uczestnicy ruchu drogowego.

Data dodania: 2020-05-05

Wyświetleń: 732

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Czy w UK można uzyskać odszkodowanie za wypadek na motorze?

Możemy więc uzyskać odszkodowanie za wypadek na motorze w UK.

Co robić, jeśli uczestniczymy w wypadku motocyklowym?

Przede wszystkim powinniśmy upewnić się, czy nikt nie potrzebuje natychmiastowej pomocy, a następnie powiadomić o wypadku odpowiednie służby – pogotowie, policję, a nawet straż pożarną, jeśli jest to konieczne. Raport policyjny będzie bardzo ważnym dowodem w sprawie. Nie zaniedbajmy tego kroku.

Wypadki motocyklowe są wysoce niebezpieczne i nie należy ich lekceważyć. Jednak jeśli nikomu nie stało się nic poważnego, a wypadek to zaledwie stłuczka, możemy zacząć zbierać dowody w sprawie już na miejscu wypadku.

Powinno się zebrać dane osobowe wszystkich osób uczestniczących w wypadku, w tym świadków wydarzenia. Chodzi tutaj nie tylko o imię i nazwisko, ale również numer telefonu czy adres korespondencyjny. Koniecznie zapiszmy także numery rejestracyjne pojazdów, które brały udział w wypadku. Jeśli to możliwe, warto także udokumentować miejsce zdarzenia – poprzez zdjęcia lub krótkie nagrania wideo. Powinny one zawierać numery rejestracyjne pojazdów wraz z widocznymi uszkodzeniami.

Ostatecznie koniecznie po wypadku wszystkie osoby biorące udział w wypadku powinny udać się do lekarza – czy to na ostry dyżur do szpitala, czy do lekarza pierwszego kontaktu. Notatki lekarza, jego diagnozy oraz przepisane recepty mogą być później dodatkowym dowodem dokumentującym nasz uszczerbek.

Co składa się na wysokość rekompensaty za wypadek na motorze w UK?

Dwa główne czynniki uwzględniane w wysokości rekompensaty to straty zdrowotne oraz poniesione koszty. Do tych pierwszych zalicza się ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne, które były wynikiem wypadku, a także przyszłe prognozowane problemy ze zdrowiem, które wpłyną na komfort naszego życia.

Do wydatków natomiast zalicza się koszty naprawy pojazdu, ale także koszty leczenia (koszty wizyt u lekarzy, rehabilitacji, terapii, wykupywania recept, koszty badań diagnostycznych), koszty podróży (na przykład do specjalistycznych placówek medycznych, na rehabilitacje i tak dalej), koszty dodatkowej opieki (na przykład pomocy przy robieniu zakupów czy innych codziennych czynnościach) oraz straty finansowe wynikające z utraty dochodów.

To wszystko będzie stanowiło o tym, jak wysoka rekompensata zostanie nam przyznana. Za wypadki motocyklowe może uzyskać od kilkuset funtów (na przykład przy niewielkim urazie palca) do kilkuset tysięcy funtów (przy poważnym uszkodzeniu czaszki).

Dowiedz się więcej lub porozmawiaj z prawnikami z Insito na czacie na: Insito-odszkodowania.uk

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena