Każdy budynek - zarówno mieszkanie prywatne, miejsce pracy, jak i obiekty użyteczności publicznej (szkoły, szpitale czy urzędy) powinny być odpowiednio chronione przed pożarem. Ustawodawca, w trosce o wysoki poziom bezpieczeństwa wymaga, aby w niektórych budynkach zastosowanie miały przepisy szczegółowe. 

Data dodania: 2020-03-10

Wyświetleń: 320

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Co to jest instrukcja przeciwpożarowa?

O jakie obiekty chodzi i jakie dokumenty dedykowane specjalnie dla nich muszą być sporządzone?

Instrukcje wymagane są przez przepisy prawa dla określonych budynków, muszą zawierać konkretne informacje i co ważne, nie mogą być stworzone przez osoby, które nie posiadają do tego specjalistycznych uprawnień.

Co to jest instrukcja przeciwpożarowa?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, to bardzo ważny dokument. Rozporządzenie Ministra MSWiA dokładnie określa wszelkie wymagania dotyczące tego, jakie obiekty objęte są obowiązkiem posiadania takiej instrukcji, kto ma uprawnienia do tego, by ją sporządzić oraz co powinna zawierać. Z wymienionego wyżej dokumentu można dowiedzieć się między innymi tego, że obowiązek dopilnowania stworzenia instrukcji spoczywa na każdym właścicielu bądź zarządcy danej nieruchomości. Jakich budynków dotyczy instrukcja przeciwpożarowa? Chodzi przede wszystkim o budynki użyteczności publicznej, a także o budynki zamieszkania zbiorowego, do których zaliczają się między innymi schroniska. To nie wszystko - taką instrukcję powinny posiadać także hale produkcyjne czy magazynowe. Dotyczy to budynków o określonej kubaturze oraz powierzchni pożarowej. Wyjątkiem są budynki ze strefą zagrożenia wybuchem - wówczas nie ma ograniczeń co do ich powierzchni - każdy taki budynek musi posiadać indywidualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Kto jest uprawniony do stworzenia instrukcji przeciwpożarowej?

W przepisach prawa jest jasno powiedziane, że osobą odpowiedzialną za dopilnowanie stworzenia takiej instrukcji jest osoba gospodarująca budynkiem - może to być jego właściciel lub zarządca. Jednak, by instrukcja powstała, potrzebna jest osoba z określonymi uprawnieniami, która będzie mogła ją napisać. Do każdego budynku powinna powstać oddzielna, indywidualna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Do jej stworzenia są uprawnione między innymi osoby, które posiadają tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub mają kierunkowe wykształcenie wyższe.

Elementy, które powinny wejść w skład instrukcji

To kolejny niezwykle ważny aspekt. Jeżeli któryś z elementów obowiązkowych zostanie pominięty, to instrukcja przeciwpożarowa nie będzie spełniała swojej funkcji. Wśród punktów, które się w niej powinny znaleźć, można wymienić między innymi warunki ochrony przed pożarem, które wynikają z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku czy też zasady ewakuacji. Pełną listę wytycznych znaleźć można w stosownym rozporządzeniu ministerialnym.

Licencja: Copyright - zastrzeżona