Split payment, czyli model podzielonej płatności dotyczy podatku VAT i funkcjonuje na terenie kilku krajów m.in. Czechy, Turcja oraz Włochy. Powodem wdrożenia takiego rozwiązania w wyżej wskazanych państwach i tym samym w Polsce jest powiększająca się luka podatkowa w VAT.

Data dodania: 2019-08-20

Wyświetleń: 274

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Obowiązkowy split payment pod koniec 2019 r.

Split payment to mechanizm przeciwko oszustom podatkowym. Z założenia ma on chronić przed wyłudzającymi VAT przedsiębiorcami. Ma też na celu zwiększenie dochodów budżetu państwa. 

Przy płatności przez kupującego elektronicznymi środkami będzie następował podział kwoty brutto na dwa strumienie. Kwota netto będzie wydzielona i wypłacona na konto rozliczeniowe sprzedawcy, a kwota podatku zostanie przekazana bezpośrednio na specjalny rachunek bankowy przedsiębiorcy tzw. rachunek VAT.

 

Obowiązkowy split payment pod koniec 2019 r.

22 lutego 2019 roku opublikowano decyzję wykonawczą umożliwiającą Polsce wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment w odniesieniu do wybranych towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Z decyzji wynika, że Polska ma prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku na 152 towary lub usługi, w tym na ogólne wyroby z kategorii elektroniki m.in. procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, a także na odpady, złom, metale. 

 

Proces legislacyjny

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, iż planuje wdrożyć obowiązkowy split payment pod koniec 2019 r. Decyzja określa najszerszy dopuszczalny zakres wprowadzenia obowiązkowego split payment i prawdopodobnym jest, że Ministerstwo Finansów będzie dążyć do możliwie pełnego wdrożenia uzyskanej decyzji. Należy przeanalizować wpływ wprowadzenia takiego mechanizmu na działalność danej branży i przekazać Ministerstwu informację przede wszystkim na temat zagrożeń, jakie może spowodować obowiązkowy split payment.

 

Podzielona płatność nie zacznie obowiązywać we wszystkich branżach jednocześnie

Minister zapewnił, że wprowadzenie zmian związanych ze split payment będzie odbywało się stopniowo. Zmiany nie mogą być wprowadzone jednego dnia we wszystkich branżach, ponieważ małe firmy będą mieć większe trudności dostosowania zmian niż duże przedsiębiorstwa, dla których koszt z tym związany będzie relatywnie mniejszy. 

Aby split payment zaczął funkcjonować, trzeba do niego dostosować systemy bankowe, co również zajmie trochę czasu.

 

Dobrowolny split payment od 1 lipca 2018 roku

Przepisy o dobrowolnym split payment zaczęły obowiązywać 1 lipca ubiegłego roku. Przewidują one, że do standardowego rachunku wykorzystywanego w działalności gospodarczej banki otworzyły każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. 

 

W momencie, gdy kontrahent zdecyduje się na realizację płatności z wykorzystaniem podzielonej płatności, kwota netto trafia na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostaje przelana na konto VAT.

 

Możliwość dysponowania pieniędzmi z kont VAT jest ograniczona, ponieważ z zasady można nimi regulować zobowiązania VAT wobec fiskusa, a także płacić dostawcom część dotyczącą VAT. Inne wykorzystanie środków znajdujących się na koncie jest możliwe za zgodą organu podatkowego i po upływie określonego czasu. 

Licencja: Creative Commons